Hội thảo trực tuyến chủ đề “Giáo dục Quyền trẻ em”

07/10/2021 12:17 GMT+7
Ngày 24/06/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam phối hợp Văn phòng Geneva về giáo dục quyền con người (GO-HRE, Geneva Office for Human Rights Education), tổ chức hội thảo trực tuyến “Giáo dục Quyền trẻ em”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hợp tác giữa hai bên trong năm 2021, nhằm cung cấp thông tin và góc nhìn về Quyền trẻ em, quyền con người, giáo dục quyền trẻ em trên thế giới và tại Việt Nam. Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học giáo dục Việt Nam Lê Anh Vinh chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Unicef, đại diện Viện Quyền con người và hơn 80 chuyên gia, cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học của các cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài nước. Phát biểu khai mạc hội thảo, GS. TS. Lê Anh Vinh nhận mạnh trẻ em phải nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Chính vì vậy, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức giảng dạy về quyền trẻ em cần phải được chú trọng. GS tin tưởng rằng hội thảo sẽ là cơ hội để các nhà khoa học giáo dục chia sẻ về thông tin cũng như góc nhìn về quyền trẻ em trên thế giới và tại Việt Nam.
  
 GS. TS. Lê Anh Vinh (ở giữa) chủ trì hội thảo tại điểm cầu Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
   
Mở đầu phiên hội thảo là bài phát biểu của các chuyên gia đến từ tổ chức GO-HRE. Ông Don Holsinger cho rằng trẻ em phải được đảm bảo đầy đủ các quyền cơ bản như trong Công Ước về Quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được học tập tại các trường học trong cộng đồng và việc xây dựng văn hóa toàn cầu về quyền trẻ em.
  
Diễn giả Bùi Thanh Xuân, đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, trình bày chủ đề Giáo dục về Quyền trẻ em trong nhà trường ở Việt Nam với các nội dung về giáo dục quyền trẻ em trong nhà trường, cụ thể là ở các môn học và hoạt động giáo dục, giáo dục quyền trẻ em thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ nhà trường và những thách thức hiện nay.
  
Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các hoạt động giáo dục, kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá việc giảng dạy về quyền trẻ em và giáo dục quyền trẻ em ở các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới chưa có một bộ công cụ, bộ tiêu chí hoàn chỉnh nào cho việc đánh giá giảng dạy về quyền trẻ em. Do đó, Viện Quyền con người đề xuất xây dựng bộ chỉ số định tính và định lượng nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách cũng như đánh giá quá trình giáo dục quyền con người ở Việt Nam.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam