Tọa đàm chủ đề chất lượng giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020

16/07/2021 14:37 GMT+7
Phiên họp thứ ba với chủ đề Chất lượng giáo dục đã bắt đầu với các câu hỏi ngỏ: Hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông có truyền đạt cho trẻ em và học sinh những kiến thức, kĩ năng trong chương trình không? Liệu tất cả trẻ em có thực sự được học không? Những thách thức nào đang đặt ra đối với hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông?


Các diễn giả của phiên tọa đàm (từ trái qua phải): PGS.TS. Trần Kiều, GS.TS. Phạm Hồng Quang, PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Phương
  
Phiên họp này diễn ra với sự điều hành của PGS.TS. Trần Kiều - Nguyên Viện trưởng Viện KHGDVN cùng 3 chuyên gia bình luận chính là: GS. Paul Glewwe - chuyên gia cao cấp của Đại học Minnesota, Hoa Kỳ, GS.TS. Phạm Hồng Quang - Giám đốc Đại học Thái Nguyên, GS.TS. Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, và PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Phương, chuyên gia cao cấp của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
 
 \
Bà Nguyễn Thị Lan Phương trình bày báo cáo về chất lượng giáo dục của Việt Nam giai đoạn 2011-2020
  
Với chủ đề Chất lượng giáo dục, bài trình bày của PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương tập trung vào những nội dung chính, bao gồm tổng quan học tập và phát triển kĩ năng trong giáo dục mầm non và phổ thông, những nhân tố ảnh hưởng đến việc học tập và phát triển kĩ năng của học sinh, các yếu tố đầu vào và quá trình giáo dục, và môi trường học tập tại nhà và sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh.
 

Các diễn giả thảo luận tại buổi tọa đàm
  
Các chuyên gia đề xuất bản đánh giá Chất lượng giáo dục của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 cần được xem xét toàn diện các vấn đề về quan điểm về giáo dục theo tiếp cận đa chiều, mối quan hệ giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, giáo dục có yếu tố nước ngoài, chất lượng giáo dục học sinh toàn diện bao gồm “đức, trí, thể, mĩ”…
  
Một trong các ý kiến được các đại biểu và những người tham gia đồng tình là cần phải có những chiến lược phù hợp để chất lượng giáo dục học sinh Việt Nam được ghi nhận và đánh giá bình đẳng so với các nước trong khu vực và quốc tế. 
  
Phiên họp thứ ba đã kết thúc chương trình buổi sáng của Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2011-2020.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam