Khởi động hoạt động “Ứng dụng phần mềm thực tế ảo Vrapeutic cho học sinh tăng động giảm chú ý (ADHD) từ 6 đến 12 tuổi”

30/07/2021 08:22 GMT+7
Ngày 29/07/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ khởi động dự án “Reimagine Education”. Dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Unicef Việt Nam năm 2021. Tham dự buổi lễ cho GS.TS Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng và nhóm nghiên cứu chủ chốt. Trung tâm Giáo dục đặc biệt Quốc gia (NCSE) vinh dự được lãnh đạo Viện tin tưởng giao chủ trì cấu phần 3 nghiên cứu “Ứng dụng phần mềm thưc tế ảo VRapeutic cho học sinh tăng động giảm chú ý từ 6 đến 12 tuổi”

Các đại biểu tham dự lễ khởi động theo hình thức trực tuyến 
  
VRapeutic, là công ty phần mềm thuộc danh mục đầu tư của Quỹ Đổi mới UNICEF, chuyên phát triển các giải pháp trị liệu và phục hồi dựa trên công nghệ thực tế ảo VR để hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển như rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý hay khó khăn về học. Các nội dung hoạt động của VRapeutic được thiết kế xoay quanh bốn loại kỹ năng chính là nhận thức, xã hội, vận động và học thuật. Các hoạt động nhập vai này được thực hiện như các kịch bản mô phỏng các kĩ năng xã hội và các bài tập giáo dục cho các tình huống, sự kiện, hoạt động và trò chơi để trẻ trải nghiệm nhằm hoàn thành mục tiêu. Từ đó, trẻ có thể nâng cao năng lực nhận thức và khả năng tập trung chú ý.
  
 Hình ảnh mô phỏng cách thức hoạt động của ứng dụng
  
Với nhánh hoạt động trong giai đoạn này, mục đích của cấu phần 3 là nghiên cứu tổng quan, Việt hóa phần mềm VRapeutic và triển khai thử nghiệm trên học sinh ADHD từ 6 đến 12 tuổi tại Hà Nội.
  
Cấu phần bao gồm các hoạt động: nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn sử dụng phần mềm trên thế giới; dịch thuật và ghi âm Tiếng Việt cho phiên bản VRapeutic, đánh giá đầu vào 80 học sinh ADHD; thử nghiệm sử dụng phần mềm VRapeutic trên 50 học sinh ADHD tại 5 cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các hoạt động hội thảo chuyên gia góp ý phần mềm, hội thảo giới thiệu phần mềm phiên bản Tiếng Việt, hội thảo khoa học báo cáo kết quả nghiên cứu sẽ được tổ chức nhằm công bố hiệu quả sử dụng phần mềm trên trẻ ADHD Việt Nam.
Hiên tại, NCSE đang trong giai đoạn nghiên cứu tổng quan và tuyển sinh học sinh để lựa chọn những học sinh phù hợp với tiêu chí của nhóm chuyên gia sáng lập phần mềm và điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.
 
Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia