Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022

20/01/2022 16:28 GMT+7
Ngày 20/01/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022 nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có Viện trưởng Lê Anh Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh, ông Dương Quang Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Viện, đại biểu đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên Viện, Ban thanh tra nhân dân Viện cùng các đại biểu đại diện cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.
  

Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022
  
Hội nghị được diễn ra sôi nổi, tích cực với sự chủ trì của Đoàn chủ tịch. Hội nghị đã thông qua sáu báo cáo, bao gồm: (i) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng hướng nhiệm vụ năm 2022; (ii) Báo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021 và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện; (iii) Báo cáo tổng hợp góp ý, đề xuất của các đơn vị về các lĩnh vực hoạt động của Viện năm 2021; (iv) Báo cáo công tác thanh tra nhân dân; (v) Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2021 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; (vi) Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2021.
 

Thông tin các tân tiến sỹ của Viện trong năm 2021
  
Kết quả công tác năm 2021 cho thấy trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến toàn xã hội và tác động đến tất cả các hoạt động của Viện, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức chính trị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc, chung sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
 

Ông Dương Trần Đức Minh trình bày báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2021 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ 2022
  
Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự hội nghị tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn cũng như nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đại diện các phòng chức năng trình bày, tiếp thu, giải trình các ý kiến liên quan đến các hoạt động của đơn vị.
 
Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023 với 07 đồng chí.
 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Viện trong năm 2020
   
Nghị quyết Hội nghị được thông qua với sự nhất trí 100% của các đại biểu với những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 như sau: (1) Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2022 và chương trình nghiên cứu trung hạn; (2) Nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ; (3) Đẩy mạnh công bố và xuất bản quốc tế của Viện; (4) Mở rộng đào tạo sau đại học; (5) Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; (6) Đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học giáo dục; (7) Tăng cường công tác thông tin - truyền thông - xuất bản; (8) Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, nhân sự; (9) Tiếp tục đổi mới quản lý tài chính - kế toán; (10) Nâng cao hiệu quả quản trị, cơ sở vật chất; (11) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
  

Viện trưởng Lê Anh Vinh phát biểu tổng kết hội nghị
 
Phát biểu tổng kết Hội nghị, Viện trưởng Lê Anh Vinh nhấn mạnh toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công việc, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở. Từng cá nhân, đơn vị không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam