Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

22/01/2022 14:21 GMT+7
Ngày 21/01/2022, Đảng ủy Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và 14 điểm cầu trực thuộc.


Bí thư Đảng ủy Viện Lê Anh Vinh phát biểu tại hội nghị
   
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Bí thư Đảng Ủy Viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam nhấn mạnh Viện Khoa học giáo dục Việt Nam là đơn vị có truyền thống 60 năm thành lập, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Đảng ủy Viện là đơn vị lớn, có số lượng đảng viên đông. Tập thể lãnh đạo Viện, Đảng ủy nhiệt tình và có trách nhiệm cao; tập thể cán bộ đảng viên của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nỗ lực thực hiện nhiệm vụ.
   
Mở đầu hội nghị, PGS. TS Trần Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam khái quát tình hình Đảng Ủy Viện năm 2021 với bối cảnh cả nước tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc. Viện đã chủ động và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch. Tại các cuộc họp giao ban tháng, quý, năm, Đảng uỷ Viện và Lãnh đạo Viện luôn chỉ đạo các lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác phối hợp nắm bắt, phản ánh kịp thời những bức xúc, phản ánh, kiến nghị của viên chức, người lao động, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những khó khăn của viên chức, người lao động.
   
Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảng ủy đã triển khai xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị thuộc Viện; Rà soát, sắp xếp phòng chuyên môn thuộc các đơn vị thuộc/trực thuộc Viện và điều chuyển chức năng nhiệm vụ một số đơn vị; Triển khai xây dựng Đề án chuyển Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực về trực thuộc Viện khoa học giáo dục Việt Nam; Thực hiện thủ tục, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kiện toàn cán bộ quản lý các đơn vị thuộc Viện: hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng. Ban hành các Quyết định cán bộ quản lý cấp đơn vị, cấp phòng chuyên môn và tương đương thuộc đơn vị. Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện. Hoàn thành quy trình bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị và trưởng, phó phòng chuyên môn các đơn vị nghiên cứu; Hoàn thành Báo cáo thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập; báo cáo số lượng người làm việc và hợp đồng lao động; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức.
   
Về việc chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ: Viện đã triển khai quy trình, thủ tục, hồ sơ và cử: 06 viên chức tham gia học lớp cao cấp lí luận chính trị; 07 viên chức tham gia lớp trung cấp lí luận chính trị khoá 2021-2022; 10 viên chức tham gia khoá bồi dưỡng chuyên viên chính; 01 viên chức tham gia học NCS trong nước; 01 tham gia học thạc sỹ tại Nhật Bản và cử các viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng về công tác quản lý, bồi dưỡng tiếng Anh,…
  
Đồng chí Trương Xuân Cảnh báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của Đảng ủy Viện
   
Về công tác đánh giá, thi đua khen thưởng, Viện có 224 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 32 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 05 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2020 (bình xét thi đua theo năm công tác); 93 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 14 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục Việt Nam (bình xét thi đua theo năm học); 10 tập thể lao động xuất sắc; 04 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ; 09 tập thể và 17 cá nhân được Bộ trưởng tặng Bằng khen; 01 viên chức được Chủ tịch nước tặng danh hiệu NGUT lần thứ 15, năm 2020 (PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh).
   
Việc triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng ủy Viện: đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới tất cả các chi bộ và đảng viên với nhiều hình thức học tập, vận dụng linh hoạt, phong phú, phù hợp điều kiện công tác để đạt hiệu quả tốt nhất.
   
Trong các Chương trình, kế hoạch công tác của nhiệm kỳ, của năm, Đảng ủy Viện đều xác định nội dung “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” là nhiệm vụ của năm, chủ đề “Năm tăng cường công tác đảng viên” và chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt, tránh nội dung sinh hoạt đơn điệu, hình thức, thiếu tính hấp dẫn, nặng về kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn. Các chi bộ tổ chức trao đổi và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
   
Về việc đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; Việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” Viện thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ Viện cùng tập thể lãnh đạo Viện luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đảng viên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Năm 2021, Viện đã tổ chức cho cán bộ viên chức tham gia các lớp học như:
   
- Cử 06 đồng chí tham dự lớp Cao cấp chính trị.
- Cử 07 cán bộ tham gia học lớp trung cấp chính trị
- Cử 19 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
- Cử 05 đảng viên dự bị tham gia lớp đảng viên mới.
   
Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy Viện đều xác định đưa 03 nội dung, 05 nhiệm vụ trọng tâm vào kế hoạch triển khai “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” là nhiệm vụ của năm và chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt, tránh nội dung sinh hoạt đơn điệu, hình thức, thiếu tính hấp dẫn, nặng về kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn.
   
Đánh giá công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định, Đảng uỷ Viện tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, trong Đảng ủy Viện, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị “Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng". Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã dành thời gian nhiều hơn cho công tác Đảng, các đồng chí lãnh đạo đơn vị đã chủ động nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời nắm bắt các thông tin để phổ biến cho cán bộ, đảng viên.
   
Về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Viện đánh giá việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trọng tâm là Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra cấp ủy.
   
Về phướng hướng, nhiệm vụ năm 2022, Đảng Ủy Viện thống nhất:
   
1. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Bộ GDĐT và các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành;
2. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Viện đối với các hoạt động của Viện và các tổ chức đoàn thể thuộc Viện;
3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ;
4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng ở các Chi bộ và toàn Đảng ủy Viện. Rà soát, sắp xếp phương án kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện nhằm phù hợp với thực tiễn
5. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2022-2024;
6. Lãnh đạo xây dựng chiến lược phát triển Viện giai đoạn 2022-2030.
  
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính
  
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Vinh đánh giá cao những kết quả tập thể Đảng Ủy Viện đã đạt được; ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2021. Bí thư Đảng Ủy Viện bày tỏ mong muốn Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ quan tâm nhiều hơn đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ Viện thông qua cơ chế giao cho Viện chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu của ngành; quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như chế độ thăng hạng đặc cách chức danh nghề nghiệp đối với giáo sư, phó giáo sư; cũng như đề nghị Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ tổ chức lớp tập huấn để nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác Đảng cho các Đảng ủy viên, ủy viên Ủy ban kiểm tra, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc các Đảng ủy Viện.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam