Triển khai kế hoạch hoạt động Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện năm 2022

17/02/2022 16:07 GMT+7
Sáng ngày 16/02/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo để thông qua nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch phát triển khoa học và đào tạo của Viện năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2030. Đây là phiên học định kỳ của Quý I năm 2022.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện là tổ chức tư vấn cho Lãnh đạo Viện về mục tiêu, phương hướng, nội dung, tổ chức các hoạt động khoa học và đào tạo của Viện nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, khả năng của các đơn vị và của các cán bộ trong toàn Viện, nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và đào tạo, góp phần hoàn thành kế hoạch nghiên cứu khoa học và kế hoạch đào tạo của Viện trong từng năm và từng giai đoạn.
 
 
GS. TS. Nguyễn Hữu Châu chủ trì cuộc họp
  
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm 21 thành viên là các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Viện, có chuyên môn, uy tín trong các lĩnh vực Giáo dục học, Tâm lý học, Quản lý giáo dục,… do GS.TS. Nguyễn Hữu Châu là Chủ tịch hội đồng, thực hiện chức năng tư vấn cho Lãnh đạo Viện về các hoạt động khoa học và đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ của Viện.
 
Trong năm 2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện có nhiệm vụ tư vấn 05 vấn đề cụ thể như sau: (1) Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển Viện KHGDVN trong giai đoạn tới (giai đoạn thực hiện Chiến lược phát triển Giáo dục quốc gia 2022 - 2030); (2) Tư vấn định hướng Nghiên cứu khoa học giáo dục của Viện KHGDVN giai đoạn 2022 - 2030, đặc biệt là giai đoạn 05 năm tới; (3) Tư vấn xây dựng Hệ thống đề tài và nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở giai đoạn 05 năm tới; (4) Tư vấn về Hoạt động sau đại học của Viện KHGDVN; (5) Tư vấn về những vấn đề có thể phát sinh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo theo yêu cầu.
 

Các thành viên hội đồng góp ý kế hoạch hoạt động trong năm 2022
  
Trong phần thảo luận, các thành viên trong Hội đồng trao đổi, góp ý và đưa ra một số giải pháp để thực hiện các nội dung theo bản Kế hoạch hoạt động năm 2022. Các ý kiến thảo luận trọng tâm hướng tới các vấn đề xây dựng đề án mở thêm mã ngành đào tạo tiến sĩ, liên kết đào tạo thạc sĩ, đổi mới chương trình đào tạo tiến sĩ, phát triển chương trình các bậc học, đánh giá tác động của các chính sách giáo dục, phát triển các mô hình giáo dục áp dụng nền tảng công nghệ 4.0,…
 
Thay mặt tập thể Lãnh đạo Viện, Giáo sư - Viện trưởng Lê Anh Vinh gửi lời cảm ơn tới toàn thể các thành viên trong Hội đồng đã nhiệt tình, tâm huyết với công tác phát triển khoa học và đào tạo của Viện nói riêng, cũng như của ngành giáo dục nói chung. Ông hy vọng Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để tư vấn có hiệu quả cho Lãnh đạo Viện xây dựng Chiến lược phát triển của Viện và kế hoạch nghiên cứu và đào tạo tổng thể trong những năm tiếp theo.
 
Kết thúc phiên họp, GS.TS. Nguyễn Hữu Châu - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện đã tóm lược những ý kiến trao đổi, góp ý, tư vấn của các thành viên trong Hội đồng. Bản Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng KH&ĐT Viện sẽ được hoàn thiện và gửi tới Ban Lãnh đạo Viện để làm căn cứ chỉ đạo các hoạt động khoa học và đào tạo của Viện nhằm đạt được mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam