Hội nghị “Thực hiện tự chủ trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông”

04/04/2022 14:03 GMT+7
Ngày 30/03/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị về thực hiện tự chủ trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Đây là một trong chuỗi các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để đề xuất thí điểm tự chủ tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông”.

  
Hội nghị là diễn đàn để trao đổi về thực tiễn triển khai tự chủ, các đề xuất về mô hình và giải pháp thực hiện tự chủ tại cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cùng nhóm nghiên cứu, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện các cán bộ quản lý của các trường mầm non và phổ thông công lập và ngoài công lập đang thực hiện tự chủ, các trường ở địa bàn có điều kiện thực hiện tự chủ của thành phố Hồ Chí Minh.
  
  
Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân trình bày báo cáo “Một số vấn đề vệ thực hiện tự chủ trong nhà trường mầm non và phổ thông Việt Nam” với những nội dung chính sau: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, cơ sở pháp lý của Việt Nam, thực trạng về nhu cầu, điều kiện, khả năng thực hiện tự chủ, một số đặc điểm của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tự chủ, đề xuất mô hình phát triển trường mầm non và phổ thông tự chủ, mô hình và quy trình tổ chức thực hiện, và một số giải pháp thực hiện.
 
Các ý kiến trao đổi, thảo luận của đại biểu tập trung vào 03 vấn đề chính: (1) quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn trong cơ sở giáo dục tự chủ; (2) tài chính và định mức chi tiêu trong cơ sở giáo dục tự chủ; và (3) cơ chế quản lý, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện tự chủ.
 
Tin bài: Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế
Ảnh: VOH Radio 
  
 
  
Những tin bài về Hội nghị trên các trang thông tin điện tử khác: