Gặp mặt các đơn vị tham gia dự án “Ứng dụng phương pháp giảng dạy thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục hoà nhập đối với học sinh trong và sau đại dịch”

04/04/2022 16:35 GMT+7
Ngày 04/04/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo “Ứng dụng phương pháp giảng dạy thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục hòa nhập đối với học sinh trong và sau đại dịch” (gọi tắt là GIP). Buổi trao đổi được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo có sự tham dự của GS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, đại biểu đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, và cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên của 20 trường trung học cơ sở, bao gồm 10 trường thực nghiệm và 10 trường đối chứng.
    

Các đại biểu tham dự hội thảo
  
Phát biểu khai mạc hội nghị, GS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chào mừng các quý vị đại biểu, các chuyên gia và quý thầy cô tham gia và được hưởng lợi từ dự án. Giáo sư cho biết đại dịch Covid-19 làm dừng lại toàn bộ các hỗ trợ giáo dục và làm gia tăng đáng kể khoảng cách về tiếp cận và chất lượng trong giáo dục. Vì vậy để thúc đẩy công bằng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy heo hướng bình đẳng giới và tăng cường giáo dục hòa nhập, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với bốn trường đại học, viện nghiên cứu ở các quốc gia châu Á bao gồm Bangladesh, Bhutan, Nepal và Timor Leste thực hiện dự án “Ứng dụng phương pháp giảng dạy thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục hòa nhập đối với học sinh trong và sau đại dịch”.
  
Trong phiên tiếp theo của hội thảo, bà Bùi Thị Diển và bà Hoàng Phương Hạnh, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết mục tiêu và hoạt động của dự án là đánh giá sự thay đổi nhận thức, thái độ của giáo viên, mức độ tự tin vào năng lực bản thân, kĩ năng giảng dạy; nghiên cứu mức độ hiệu quả của tập huấn, các yếu tố ảnh hưởng đến tính hiệu quả của tập huấn; nâng cao nhận biết và khả năng áp dụng các phương pháp GIP của giáo viên. Hoạt động chính của Dự án nhằm hỗ trợ nhà trường, giáo viên nâng cao năng lực giáo dục trên cơ sở ứng dụng các phương pháp giáo dục bình đẳng giới và hoà nhập. Tham gia dự án, giáo viên sẽ được tập huấn, cung cấp tài liệu về phương pháp dạy học bình đẳng giới và giáo dục hoà nhập.
  
Bế mạc hội thảo, GS. Lê Anh Vinh rất vui khi nội dung của dự án cũng là mối quan tâm của các trường và mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các cơ sở giáo dục để Viện có thể hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng, từ đó có thể hỗ trợ các đội ngũ giáo viên trong quá trình giảng dạy bình đẳng giới và giáo dục hòa nhập ở nhà trường.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam