Hội nghị sơ kết công tác Đảng năm 2022

18/08/2022 20:02 GMT+7
Ngày 17 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng bộ Viện KHGD Việt Nam và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022 với hai hình thức: Dự Hội nghị trực tiếp là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Viện, Lãnh đạo Viện, cấp ủy các chi bộ và trưởng các đoàn thể trong Viện, các đảng viên trong Đảng bộ tham dự trực tuyến tại đơn vị.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Lê Anh Vinh, Bí thư Đảng ủy Viện đã thông qua Chương trình Hội nghị. Tiếp theo, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Sơ kết công tác Đảng bộ Viện KHGD Việt Nam và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022 do đồng chí Trần Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện trình bày. Những tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam đã xây dựng được tập thể đoàn kết, có sự thống nhất cao trong lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị thuộc Viện triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nội dung kế hoạch công tác năm theo đúng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy chưa sâu sát, quyết liệt dẫn đến một số nhiệm vụ còn chậm hoàn thành, chất lượng chưa cao, sự phối hợp giữa một số đơn vị thuộc Viện trong một số hoạt động chưa thực sự gắn kết hiệu quả.
 
Toàn cảnh hội nghị
  
Ngay sau đó, Hội nghị cũng nghe Báo cáo công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2022 do đồng chí Lương Việt Thái, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT trình bày.
  
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ của đại diện Lãnh đạo Viện, Công đoàn Viện, Đoàn Thanh niên Viện và các ý kiến từ cơ sở. Những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan rộng trên toàn thành phố Hà Nội, số lượng viên chức, người lao động của Viện bị mắc Covid khá nhiều. Đảng uỷ đã kịp thời chỉ đạo chính quyền, Công đoàn Viện có những hoạt động hỗ trợ những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và là bệnh nhân Covid. Chỉ đạo các lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể luôn phổ biến, động viên và có những giải pháp ổn định cuộc sống và tinh thần của cán bộ viên chức người lao động; những trăn trở về chức năng nhiệm vụ, sứ mệnh của Viện; những biến động nhân sự trong những năm qua ảnh hưởng đến số lượng cán bộ nghiên cứu…
  
Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trương Xuân Cảnh, Đảng ủy viên thông tin thêm về một số nội dung, quy định chính trong Quy chế bầu cử trong Đảng của Ban chấp hành Trung ương. Các đại biểu cùng nghiên cứu và thảo luận sôi nổi những tình huống trong khi tổ chức Đại hội. Các đại biểu nhận thấy đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, phát triển đơn vị và Viện trong giai đoạn tiếp theo.
  
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Vinh đã cảm ơn những đóng góp ý kiến của các đại biểu và tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Đảng ủy thống nhất chỉ đạo tại Hội nghị với bốn ý chính: (1) Đảng ủy Viện và cấp ủy các chi bộ thực hiện đầy đủ, đúng hạn các hoạt động của Đảng ủy, chi bộ đề ra trong Kế hoạch Công tác năm 2022; (2) Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện đầy đủ sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ; Khuyến khích các chi bộ tổ chức theo nhóm để tăng cường tinh thần đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm; (3) Chú trọng công tác phối hợp trong công tác chỉ đạo và quản lý công tác chuyên môn của chính quyền; Các công tác chuyên môn của đơn vị phải có sự bàn bạc và xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy; (4) Công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm là tổ chức thành công đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 đúng quy trình, thời gian. Đảng ủy Viện chọn chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức Đại hội mẫu.
  
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
  
Đồng chí Lê Anh Vinh - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị
  
Đồng chí Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng phát biểu ý kiến
  
Đồng chí Dương Quang Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Viện phát biểu
  
Đồng chí Nguyễn Sỹ Nam - Bí thư Đoàn thanh niên Viện Phát biểu
   
Văn phòng Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam