Viện trưởng làm việc với Vụ Giáo dục phổ thông Thái Lan

26/07/2022 17:18 GMT+7
Ngày 26/07/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, GS.TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc trực tuyến với bà Chotima Nooprik, Giám đốc Trung tâm Giáo dục tài năng, Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo Thái Lan.

 
Đại diện hai đơn vị làm việc trên nền tảng trực tuyến  
  
Sau phần giới thiệu, Viện trưởng Lê Anh Vinh chia sẻ thông tin về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, các thế mạnh của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tiếp theo, bà Chotima Nooprik cũng đã trình bày về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục tài năng, Vụ Giáo dục phổ thông Thái Lan.
  
Đề cập tới nhu cầu hợp tác của Việt Nam, Viện trưởng cho biết Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam mong muốn cùng với đối tác thiết lập sự hợp tác liên quan đến giáo dục khoa học và công nghệ, Toán học, STEM và lập trình.
  
Đánh giá cao các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hai nước thời gian qua, bà Chotima Nooprik cho biết Thái Lan mong muốn xây dựng một mạng lưới trao đổi hiểu biết và kinh nghiệm giữa hai cơ quan chặt chẽ hơn nữa thông qua các hội thảo, seminar chia sẻ chương trình, các hoạt động học tập nâng cao kĩ năng cho học sinh sinh viên giữa hai nước.
  
Kết thúc buổi làm việc, Viện trưởng Lê Anh Vinh và bà Chotima Nooprik cùng đề xuất chương trình làm việc tiếp theo và hướng đến kí kết biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa hai bên.
 
Ảnh: Phòng QLKH, ĐT & HTQT
Tin bài: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam