Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và Hội nghị công tác tài chính năm 2022

22/07/2022 17:43 GMT+7
Ngày 22/07/2022, tại Khách sạn Dream Hạ Long, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và Hội nghị công tác tài chính năm 2022.

Tham dự hội nghị có Viện trưởng Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh, Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, bí thư các chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn Thanh niên, chủ tịch công đoàn bộ phận.
  
Ban Lãnh đạo Viện điều hành hội nghị
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, GS. Lê Anh Vinh quán triệt chương trình hội nghị. Theo Viện trưởng, ngoài việc chia sẻ thông tin các hoạt động Viện 06 tháng đầu năm, hội nghị tập trung đánh giá kế hoạch thực hiện giai đoạn đầu năm, trong đó quan tâm đến những hạn chế trong quá trình triển khai các hoạt động. Từ đó, thảo luận các giải pháp để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022.
 

 Ông Trương Xuân Cảnh trình bày báo cáo tổng hợp các hoạt động của Viện 06 tháng đầu năm
 
Tiếp theo chương trình, ông Trương Xuân Cảnh, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm. Nhìn chung, các hoạt động được thực hiện theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Có thể kể đến các đề tài các cấp được nghiệm thu đúng thời hạn, các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện chủ động và tích cực, hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh được quan tâm, kết quả nghiên cứu được công bố theo nhiều hình thức khác nhau, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc được cải thiện, công tác tuyển dụng và tiếp nhận cán bộ có trình độ được triển khai...
 

 Ông Lương Việt Thái trình bày kết quả công tác quản lý khoa học
 
Đề cập đến hoạt động quản lý khoa học, ngoài những kết quả đáng khích lệ, ông Lương Việt Thái, Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo & Hợp tác quốc tế, còn đề cập đến một số bất cập trong quá trình triển khai đề tài các cấp. Vấn đề đáng quan tâm là cần có mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các chủ nhiệm đề tài với đại diện Cục/Vụ trực thuộc Bộ. Một điểm cần lưu ý nữa là các đơn vị, cán bộ nghiên cứu cần tham khảo cụ thể các quy định về quản lý đề tài khoa học của Viện.
    
Tiếp lời TS. Lương Việt Thái, ông Đỗ Đức Lân, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo & Hợp tác quốc tế, chia sẻ quy trình thực hiện thủ tục hoạt động hợp tác quốc tế, bao gồm các thủ tục đối với đoàn ra, đoàn vào, các dự án có yếu tố nước ngoài, hội nghị, hội thảo quốc tế, tổ chức xin tài trợ, các chương trình học giả người nước ngoài, và tiếp nhận và triển khai Dự án có yếu tố nước ngoài.
  
 Ông Dương Trần Đức Minh báo cáo công tác tài chính năm 2021
 
Về công tác tài chính và quản trị, ông Dương Trần Đức Minh, Trưởng Phòng Tài chính - Quản trị, đã chia sẻ thông tin về kết quả thực hiện các hoạt động do đơn vị quản lý. Theo đánh giá, năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn đối với các hoạt động của VIện. Môt trong các vấn đề quan tâm liên quan đến sự hiệu quả trong hoạt động của các đơn vị có con dấu và có tài khoản. Bên cạnh đó, công tác lập kế hoạch ngân sách cho các hoạt động còn lúng túng, một số đề tài triển khai chưa đúng tiến độ, không kịp giải ngân. Đối với công tác quản trị, các hoạt động được thực hiện theo kế hoạch bao gồm các hoạt động quản lý nhà đất, cải tạo, sửa chữa các trụ sở, công tác sửa chữa điện nước và trang thiết bị công nghệ thông tin, quản trị đường truyền internet, quản trị kỹ thuật website và trang thông tin lãnh đạo của Viện, an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy.
 
 Lãnh đạo Viện chỉ đạo các hoạt động trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022
 
Ở phiên thảo luận, đại diện từng đơn vị đã thẳng thắn góp ý cho các báo cáo hội nghị. Đồng thời, các tồn tại của đơn vị trong quá trình triển khai kế hoạch năm 2022 cũng được chia sẽ. Các phương án, giải pháp đối với các hạn chế này cũng được đề xuất và thảo luận.
  

Viện trưởng Lê Anh Vinh kết luận hội nghị
  
Sau phần tiếp thu và phản hồi ý kiến góp ý của đại diện các phòng chức năng, từng thành viên của Ban Lãnh đạo Viện đánh giá, kết luận và chỉ đạo các hoạt động của các đơn vị quản lý nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch năm 2022 đúng tiến độ và chất lượng đề ra.
  
Tạp chí Khoa học Giáo dục VIệt Nam