Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng tương đương năm 2022

25/09/2022 16:16 GMT+7
Sáng ngày 24/09/2022, tại trụ sở 04 Trịnh Hoài Đức, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng tương đương năm 2022.

Tham dự buổi lễ, về phía Viện, có ông Trương Xuân Cảnh, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, đại diện các phòng chức năng, cùng 52 học viên của lớp bồi dưỡng theo Quyết định số 374/QĐ-VKHGDVN ban hành ngày 15/09/2022. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có sự tham dự của ông Tống Đăng Hưng, Phó Ban Quản lý bồi dưỡng cùng các cán bộ và giảng viên của học viện.
 
 
Ông Lê Trọng Kiên đọc quyết định mở lớp bồi dưỡng
  
Ngay sau Lễ Chào cờ, đồng chí Lê Trọng Kiên, Học viện Hành chính Quốc gia công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc mở Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
  

Ông Tống Đăng Hưng phát biểu khai mạc khóa học
 
Tiếp theo chương trình, TS. Tống Đăng Hưng đại diện cho đơn vị đào tạo phát biểu khai mạc khóa học. Ông nhấn mạnh, vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí khẳng định, một trong những mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước cho học viên để vận dụng vào thực tiễn công việc và nâng cao chất lương, hiệu quả công việc được giao.
  

Ông Trương Xuân Cảnh kỳ vọng kết quả học tập cán bộ Viện 
 
Đại diện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, ông Trương Xuân Cảnh gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. Đồng thời, ông đề nghị các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và kỷ cương, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra.
  

Các học viên tham gia lớp học
 
Theo nội dung bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề, chuyên đề báo cáo, thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá theo quy định của Học viện. Khóa học là chương trình bồi dưỡng cần thiết giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được áp dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn. Qua đó, giúp đội ngũ này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam