Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

18/04/2023 18:07 GMT+7
Sáng ngày 18/04/2023, tại trụ sở 04 Trịnh Hoài Đức, Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn Viện lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Trần Mạnh Thắng - Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Về phía Viện có Ban Lãnh đạo Viện, đồng chí Lê Anh Vinh - Viện trưởng, đồng chí Trần Huy Hoàng - Phó Viện trưởng, đồng chí Mai Văn Trinh - Phó Viện trưởng. Về phía Công đoàn, có đồng chí Dương Quang Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Viện, các đồng chí thuộc Ban Chấp hành Công đoàn Viện, cùng 120 đại biểu đại diện cho các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện.
 

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội
 
Để điều hành đại hội, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại diện Đoàn Chủ tịch, đồng chí Dương Quang Ngọc tuyên bố lý do tổ chức đại hội, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc hội thảo. Đồng chí Thạch Thị Lan Anh thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc tại đại hội, và đồng chí Nguyễn Hương Giang trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
 

Video báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023
 
Tiêp theo chương trình, đại hội lắng nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028. Nội dung báo cáo được trình bày theo hình thức mới, video tổng hợp thông tin dạng văn bản, hình ảnh và âm nhạc. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, nhìn chung, các lĩnh vực hoạt động của Công đoàn Viện được triển khai tương đối đồng đều và nghiêm túc. Qua hoạt động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Công đoàn Viện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, được Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện đánh giá cao và ghi nhận. Cụ thể là các hoạt động:
 
- Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo thiết thực cho viên chức và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. 
- Công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động, năng lực nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo; góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.
- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
- Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng.
- Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; chăm lo, phát triển đội ngũ nữ viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu mới
 
Kết quả của các hoạt động Công đoàn Viện trong nhiệm kỳ 2017-2023 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam ghi nhận và khen thưởng hàng năm. Bên cạnh đó, Công đoàn Viện trao bằng khen, giấy khen đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công đoàn.
 
Về phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028, các hoạt động quan trọng được xác định là: (i) Tập trung đổi mới phương chức chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục nói chung và của Viện nói riêng; (ii) Chăm lo thiết thực, đại diện và bảo vệ cho VCNLĐ; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; (iii) Thực hiện tốt vai trò của Công đoàn trong bối cảnh tự chủ; khẳng định trách nhiệm và đóng góp thiết thực của tổ chức Công đoàn trong quá trình rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy của Viện.
 
Đồng chí Dương Quang Ngọc báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2023.
  

Đồng chí Phạm Hà Thương trình bày bài tham luận tại đại hội
 
Các đại biểu lắng nghe hai bài tham luận tại đại hội. Đồng chí Trần Thị Thu Hà, đại diện Công đoàn Trường TH, THCS & THPT Khoa học Giáo dục Thực nghiệm trình bày báo cáo tham luận phát huy vai trò công đoàn trong công tác phát triển chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Đồng chí Phạm Hà Thương, đại diện Công đoàn Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia trình bày báo cáo tham luận vai trò của công đoàn trong công tác xã hội và hoat động từ thiện.
  
 
Đồng chí Lê Anh Vinh phát biểu đánh giá cao thành tích Công đoàn Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2023
 
Đại diện Đảng ủy Viện, đồng chí Lê Anh Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội. Ngoài ra, ông cũng đề cao kết quả Công đoàn Viện đã đạt được, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng, lắng nghe tiếng nói của các công đoàn bộ phận cùng công đoàn viên trong bối cảnh đơn vị gặp nhiều khó khăn, công tác chăm lo, quan tâm đời sống và công tác dân chủ cơ sở. Ông mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Viện cùng các tổ chức, đơn vị trực thuộc Viện chung tay hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và chăm lo hơn nữa đời sống công đoàn viên.
 
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân đánh giá cao vai trò của Công đoàn Viện đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam
 
Phát biểu của Lãnh đạo Công đoàn cấp trên, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, đánh giá cao vai trò của Công đoàn Viện đối với hoạt động Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Viện thực hiện tốt công tác tư tưởng, thể hiện tốt đặc thù của đơn vị nghiên cứu trong các hoạt động của công đoàn giáo dục. Để lan tỏa hơn nữa giá trị và vai trò của Viện, Công đoàn Viện cần tích cực chỉa sẻ những khó khăn, kết nối tập hợp, gắn kết công đoàn viên, động viên, khuyến khích công đoàn viên tham gia các hoạt động công đoàn, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng công đoàn viên nhằm đóng góp tích cực cho các hoạt động công đoàn.
 

Đại biểu bỏ biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Ngay sau đó, đại biểu bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu các đại biểu tham dự Đại hội công đoàn cấp trên.
 

Ban Chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023 - 2028 chụp ảnh cùng Ban Lãnh đạo Viện
 
Sau phần ra mắt của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới, đại hội lắng nghe báo cáo tổng hợp góp ý Báo cáo chính trị tại Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Tiếp đến, toàn thể đại biểu thông qua Nghị quyết của đại hội.
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam