Nghiệm thu đề tài "Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 06/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học" Mã số: V2013-06, do ThS. Đỗ Thu Hà làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm xây dựng không gian học tập phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên. 
Kết quả nghiên cứu:

     - Làm rõ một số khái niệm, vấn đề: không gian, không gian học tập, không gian học tập tốt, vai trò của không gian học tập với sinh viên đại học, những yếu tố chi phối việc sử dụng không gian học tập của sinh viên; kinh nghiệm ở một số nước về tổ chức không gian học tập cho sinh viên và bài học rút ra đối với Việt Nam. 

     - Điều tra thực tế về việc sở hữu và sử dụng không gian học tập của sinh viên ở hai trường đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Giao thông vận tải.
     - Đề xuất một số khuyến nghị nhằm xây dựng không gian học tập phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên.
                                                                                                    
Nguyễn Thu Trang

Tin khác