Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Lớp Một)”

16/12/2021 17:13 GMT+7
Chiều ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Lớp Một)”, mã số V2021.17TX, do ThS. Bùi Ngọc Diệp, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia làm chủ nhiệm.

  ThS. Bùi Ngọc Diệp trình bày kết quả nghiên cứu đề tài
  
Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Lê Anh Vinh - Viện trưởng làm chủ tịch và có sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD&ĐT. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, bắt đầu được thực hiện từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp Một, cho đến thời điểm tháng 3/2021 đã triển khai được gần một năm học, tuy nhiên chưa có nghiên cứu về tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lần triển khai Chương trình và sách giáo khoa 2018 này có một sự thay đổi rất lớn, có tính chất nền tảng đối với hàng triệu học sinh, hàng ngàn giáo viên và nhiều lãnh đạo giáo dục các cấp bởi lần đầu tiên Việt Nam thực hiện một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa, chính vì vậy việc nghiên cứu tình hình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (đối với lớp 1) là một việc làm cần thiết để kịp thời có những đề xuất giúp điều chỉnh Chương trình cho phù hợp với thực tế triển khai và nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá xếp loại Đạt.
  
Thông tin nhiệm vụ
   
Mục đích nghiên cứu
   
Nghiên cứu đánh giá thực trạng triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp Một theo chương trình 2018, đề xuất một số giải pháp để góp phần triển khai hiệu quả chương trình, sách giáo khoa lớp Một theo Chương trình 2018.
  
Nội dung nghiên cứu
  
- Nghiên cứu một số vấn đề chung về việc triển khai chương trình, sách giáo khoa cấp tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp Một theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp Một theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
   
Kết quả nghiên cứu
   
- Xác định được những vấn đề chung trong việc triển khai chương trình và sách giáo khoa cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, về công tác chuẩn bị, về tổ chức thực hiện, về giám sát, hỗ trợ và về kiểm tra, đánh giá.
  
- Phân tích, đánh giá chung được tình hình triển khai chương trình và sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với những nội dung cụ thể như việc chuẩn bị cho thực hiện chương trình và sách giáo khoa lớp 1: Việc tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý cho triển khai chương trình và sách giáo khoa lớp 1, chuẩn bị về cơ sở vật chất cho triển khai chương trình và sách giáo khoa lớp 1; Thực trạng triển khai chương trình và sách giáo khoa lớp 1: Thuận lợi và khó khăn khi triển khai chương trình và sách giáo khoa lớp 1, thực trạng sử dụng chương trình và sách giáo khoa lớp 1, thực trạng kiểm tra, đánh giá khi triển khai chương trình và sách giáo khoa lớp 1, thực trạng về các điều kiện đảm bảo khi triển khai chương trình và sách giáo http://vnies.edu.vn/ khoa lớp 1, thực trạng về đội ngũ giáo viên khi triển khai chương trình và sách giáo khoa lớp 1; Sự hỗ trợ của nhà trường, địa phương: Sinh hoạt chuyên môn và sự tham gia của phụ huynh và chính quyền địa phương.
  
- Đề xuất được một số giải pháp hỗ trợ triển khai chương trình và sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong đó có đề xuất một số giải pháp chung và đề xuất kiến nghị cho các môn học.
   
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác