Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ dạy học đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học”

26/05/2022 14:52 GMT+7
Ngày 25/5/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ dạy học đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học”, mã số B2021-15, do ThS. Phạm Hà Thương làm chủ nhiệm.


ThS. Phạm Hà Thương trình bày kết quả nghiên cứu đề tài
  
Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục đặc biệt và giáo dục tiểu học, do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam làm chủ tịch.
 
Học sinh có những khó khăn trong học tập là một trong những nhóm học sinh tham gia giáo dục hoà nhập cấp tiểu học với số lượng lớn. Trong đó có nhóm học sinh có khó khăn về đọc. Khó khăn về đọc để chỉ khiếm khuyết ảnh hưởng chủ yếu đến các kỹ năng giải mã chữ thành âm (đọc thành tiếng - tốc độ đọc; độ trôi chảy; độ chính xác). Môn Tiếng Việt là môn học quan trọng trong chương trình phổ thông, đặc biệt là ở đầu cấp tiểu học. Việc học tập hiệu quả môn học này là cơ sở giúp học sinh nói chung và học sinh có khó khăn về đọc nói riêng có được những kiến thức và kỹ năng nền tảng, cơ bản để chiếm lĩnh kiến thức ở các môn học khác cũng như kiến thức chung trong xã hội.
  
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng được hệ thống bài tập bổ trợ dạy học đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học dựa trên nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động dạy đọc và hỗ trợ dạy đọc của học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học.
  
Đề tài đã tiến hành nghiên cứu các nội dung sau:
  
- Khung lí thuyết về học sinh có khó khăn về đọc, bài tập bổ trong sử dụng trong hỗ trợ dạy học đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học
- Kết quả nghiên cứu thực trạng về sử dụng bài tập bổ trợ dạy học đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học
- Hệ thống bài tập bổ trợ dạy đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Hệ thống bài tập bổ trợ đọc hiểu được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài, gồm ba nhóm bài tập chính: (1) Nhóm bài tập bổ trợ sử dụng các trò chơi cá nhân và nhóm; (2) Nhóm bài tập bổ trợ phát triển tăng cường các giác quan; và (3) Nhóm bài tập bổ trợ đặc thù trong việc dạy học đọc.
  
Thông qua việc trưng cầu ý kiến chuyên gia, giáo viên và phụ huynh - những người trực tiếp hỗ trợ dạy đọc cho học sinh khó khăn về đọc, bước đầu nhóm bài tập được xác định cần thiết đối với việc hỗ trợ học sinh khó khăn về đọc. Các bài tập trong nhóm khả thi trong việc thực hiện hỗ trợ dạy đọc học sinh khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học. Với kết quả bước đầu nghiên cứu đề tài mong muốn hướng nghiên cứu tiếp theo có thể đi sâu vào nghiên cứu tính ứng dụng và các tác động cụ thể của từng nhóm bài tập trong hỗ trợ dạy đọc học sinh khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học, với mong muốn có được một tài liệu hỗ trợ dạy đọc hiệu quả cho học sinh khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác