Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

31/08/2022 05:51 GMT+7
Chiều ngày 30/8/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc với sự chủ trì của Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh.

Năm 2022, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc thực hiện 02 nhiệm vụ theo chức năng. Nhiệm vụ “Nghiên cứu sự phù hợp của nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh người dân tộc thiểu số” do ThS. Đàm Thị Hoài Dung là Chủ nhiệm. Mục tiêu chính của Nhiệm vụ gồm: (1) Nghiên cứu thực trạng nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh người dân tộc thiểu số; (2) Đề xuất giải pháp thực hiện nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp cho học sinh người dân tộc thiểu số. Hiện nay, trên toàn quốc đang sử dụng 05 bộ sách giáo khoa lớp 1, 03 bộ sách giáo khoa lớp 2, tuy nhiên chưa có bộ sách giáo khoa riêng cho học sinh người dân tộc thiểu số. Học sinh dân tộc thiểu số học môn Tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai, sau tiếng mẹ đẻ. Vì vậy xem xét sự phù hợp của sách giáo khoa môn Tiếng Việt đối với học sinh người dân tộc thiểu số là vấn đề hết sức cần thiết.
  
 
ThS. Đàm Thị Hoài Dung trình bày tiến độ nhiệm vụ
  
Sau phần trình bày của chủ nhiệm, các thành viên hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần hoàn thiện phần cơ sở lý luận, đưa ra khung tiêu chí về sự phù hợp của sách giáo khoa môn Tiếng Việt đối với học sinh người dân tộc thiểu số (nội dung, ngữ liệu, phương pháp,…), từ đó thiết kế bộ công cụ khảo sát thực trạng dựa trên khung lý thuyết và lưu ý khảo sát đối với các đối tượng học sinh dân tộc thiểu số khác nhau.
 
Tiếp đến là nhiệm vụ “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho xây dựng nội dung giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học vùng dân tộc thiểu số” do ThS. Cao Việt Hà là Chủ nhiệm. Mục tiêu chính của Nhiệm vụ là xác định được những luận cứ khoa học cho việc xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học vùng dân tộc thiểu số.
   
Theo góp ý của Hội đồng, nội dung báo cáo tổng kết của nhiệm vụ này cần kết cấu thành 03 phần rõ ràng, gồm: cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn và khuyến nghị các giải pháp xây dựng nội dung giáo dục địa phương theo chương trình chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học vùng dân tộc thiểu số.
 
Nhìn chung, hai nhiệm vụ đều được đánh giá đạt tiến độ. Hội đồng ghi nhận những kết quả đã đạt được của nhóm nghiên cứu và đề xuất những vấn đề cần rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện trong giai đoạn tiếp theo.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác