Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để đề xuất thí điểm tự chủ tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông”

14/08/2022 15:27 GMT+7
Ngày 12/08/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để đề xuất thí điểm tự chủ tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông”, mã số B2020-VKG-01 NV do PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi nghiệm thu có sự chủ trì của chủ tịch hội đồng GS. TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các thành viên hội đồng theo Quyết định, thành viên đề tài và đại diện các phòng chức năng.
  

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân trình bày kết quả nghiên cứu đề tài
 
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết, mục tiêu của đề tài là đánh giá được thực trạng và đề xuất được chính sách tự chủ tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Do đó nhiệm vụ đã tiến hành nghiên cứu, phân tích một số mô hình và thực tiễn triển khai tự chủ của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên thế giới, tìm hiểu thực tiễn và nhu cầu triển khai tự chủ tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông của Việt Nam, từ đó đề xuất mô hình, quy trình thực hiện tự chủ; thử nghiệm một số nội dung tự chủ tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực Nghiệm Khoa học giáo dục nhằm đưa ra các khuyến nghị về giải pháp để việc thực hiện tự chủ đạt chất lượng và hiệu quả trong thời gian tới.
  
Với cách tiếp cận hệ thống, logic và thực tiễn, cùng với phương pháp nghiên cứu lí luận, thực tiễn và các phương pháo nghiên cứu khác, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu cơ sở lí luận về tự chủ trong trường mầm non và phổ thông, nghiên cứu một số mô hình tự chủ trong trường mầm non và phổ thông thế giới, nghiên cứu thực tiễn về tự chủ trong trường mầm non và phổ thông của Việt Nam. Từ đó đề xuất một số nội dung tự chủ trong trường mầm non và phổ thông của Việt Nam, đó là: đề xuất mô hình tự chủ trong một số cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; đề xuất quy trình thí điểm tự chủ; đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả nội dung tự chủ trong trường mầm non và phổ thông của Việt Nam.
  
 
Thành viên hội đồng góp ý đề tài 
  
Các thành viên hội đồng nghiêm thu cho biết đây là đề tài khó nhưng lí luận chặt chẽ, kết quả nghiên cứu tốt, khảo sát rất công phu và có giá trị. Hội đồng đánh giá đề xuất mô hình tự chủ, quy trình tự chủ có giá trị thực hành cao. Tuy nhiên đề tài cần làm rõ hơn sự khác nhau về nhận thức về tự chủ trong nhà trường của Việt Nam và thế giới, và cần đánh giá việc tự chủ của nhà trường phổ thông có tác dụng tích cực tới nhà trường hay không.
  
Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân cảm ơn những góp ý của thành viên hội đồng nghiệm thu, hứa sẽ xem xét và bổ sung để hoàn thiện đề tài.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác