Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Một số yếu tố tác động đến năng lực an toàn số của học sinh trung học cơ sở”

23/06/2022 20:15 GMT+7
Ngày 23/6/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Một số yếu tố tác động đến năng lực an toàn số của học sinh trung học cơ sở”, mã số V2021-11, do ThS. Hoàng Phương Hạnh làm chủ nhiệm.


ThS. Hoàng Phương Hạnh trình bày kết quả nghiên cứu đề tài
 
Tham dự buổi nghiệm thu có GS.TS. Lê Anh Vinh - Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng nghiệm thu, các thành viên của đề tài, và đại diện các phòng chức năng thuộc Viện.
 
Đề tài được thực hiện với các nội dung chính, bao gồm:
(1) Nghiên cứu lí luận về các khung năng lực số, khái niệm an toàn số và giáo dục năng lực an toàn số cho học sinh trung học cơ sở;
(2) Khảo sát thực trạng các yếu tố có quan hệ với năng lực an toàn số của học sinh trung học cơ sở;
(3) Đề xuất một số kết luận và khuyến nghị về thúc đẩy giáo dục năng lực an toàn số cho học sinh trung học cơ sở.
  
Đề tài phân tích các yếu tố có quan hệ với năng lực an toàn số của học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam, bao gồm: giới tính, trình độ ngoại ngữ, thành tích học tập các môn học nói chung và môn Công nghệ thông tin nói riêng, sở thích và khuynh hướng học tập, các trải nghiệm học tập trong và ngoài nhà trường, và những trải nghiệm sống khác.
  
Đề tài khảo sát thực trạng năng lực an toàn số của học sinh trung học cơ sở thông qua phiếu hỏi trực tiếp đối với các học sinh tham gia luyện tập và thi thử trong các kì thi thuật toán BEBRAS năm 2021, và phân tích bộ dữ liệu năng lực công dân số của thanh thiếu niên Việt Nam do UNESCO công bố, tập trung ở cấp trung học cơ sở.
  
Nhóm nghiên cứu đề xuất có 03 nhóm vấn đề cần được xem xét để thúc đẩy an toàn số cho học sinh trung học cơ sở: (1) Hình thành khái niệm về an toàn số; (2) Quan tâm đến sự phát triển công nghệ và những thách thức được đặt ra; và (3) Những vấn đề liên quan đến giáo dục an toàn số.
 
Ảnh: Nhóm nghiên cứu, Tin bài: Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác