Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị”

02/07/2022 22:54 GMT+7
Ngày 02/07/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị”, mã số B2021-VKG-02MT, do TS. Lê Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ
 
Tham dự buổi nghiệm thu nhiệm vụ có các thành viên của hội đồng nghiệm thu là các nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục bảo vệ môi trường, và quản lí giáo dục, cùng các thành viên của nhiệm vụ và đại biểu của các phòng chức năng thuộc Viện KHGDVN.
 
Nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu đề xuất mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị nhằm nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho học sinh.
 
Kết quả khảo sát cho thấy cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của các trường tham gia khảo sát bước đầu đã có nhận thức tương đối về hiện trạng ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương, họ cũng đánh giá cao sự cần thiết cũng như các mục tiêu truyền thông phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh. Tuy nhiên, có rất ít giáo viên đã triển khai hoạt động truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trong thực tiễn, việc triển khai còn nhiều hạn chế cả về phương pháp truyền thông, phương tiện truyền thông và hình thức, quy mô truyền thông.
 
Nhóm nghiên cứu đề xuất các hình thức truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị, gồm: (1) Chiến dịch truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn; (2) Cuộc thi truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn; (3) Tổ chức ngày sự kiện để truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn; (4) Sân khấu hoá giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn; (5) Tổ chức trò chơi giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn.
 
Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành biên soạn tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình và thử nghiệm mô hình truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học ở 04 trường trung học phổ thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác