Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục

08/09/2022 11:24 GMT+7
Chiều ngày 07/09/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục với sự chủ trì của Viện trưởng Lê Anh Vinh.

 
 Hội đồng kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục
 
Năm 2022, Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục Ban Nghiên cứu thực hiện 02 nhiệm vụ theo chức năng. Nhiệm vụ “Quản lý trường trung học cơ sở trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018” do ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm chủ nhiệm và nhiệm vụ “Chính sách Giáo dục bắt buộc – Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam” do ThS. Hoàng Thị Diệp làm chủ nhiệm.
  
ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu, các khái niệm cơ bản, mô hình quản lý trường trung học cơ sở trong quá trình triển khai Chương trình Giáo dục 2018. Nhóm đã xây dựng được bộ công cụ khảo sát thực trạng quản lý trường trung học cơ sở trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tiến hành khảo sát cán bộ quản lý, giáo viên của các trường trung học cơ sở tại Hà Nội và một tại một số trường trung học cơ sở ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Hiện nhóm đang xử lý số liệu và phân tích để viết báo cáo thực trạng. Đối với đề tài “Chính sách Giáo dục bắt buộc – Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”, mục tiêu nhằm cung cấp các số liệu và tài liệu đã dịch ra tiếng Việt về Chính sách Giáo dục bắt buộc trong bối cảnh hiện nay ở một số nước phát triển, đang phát triển. Từ đó đưa ra các khuyến nghị về chính sách giáo dục bắt buộc trong bối cảnh hiện nay đối với Việt Nam.
 
Hai nhiệm vụ đều được đánh giá đúng tiến độ, bám sát thuyết minh. Các thành viên hội đồng kiểm tra cho rằng đề tài nghiên cứu một số nội dung mới về vấn đề quản lý trường trung học cơ sở trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, cần phân tích rõ hơn tính đổi mới của việc quản lý trường trung học cơ sở trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó đặc biệt chú ý tới sự đổi mới về xây dựng kế hoạch nhà trường phù hợp với từng điều kiện nhà trường và việc đánh giá năng lực học sinh. Ngoài ra, theo góp ý của Hội đồng, nội dung báo cáo tổng kết của nhiệm vụ này cần tập trung vào việc phân tích các số liệu về chính sách Giáo dục bắt buộc của các nước trên thế giới làm cơ sở cho việc đưa ra các khuyến nghị chi tiết, phản ánh nội dung nghiên cứu, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn của đề tài.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác