Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện: “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục hòa nhập người khuyết tật”

30/11/2022 17:08 GMT+7
Chiều ngày 30/11/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN vấp Viện “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục hòa nhập người khuyết tật”, mã số V2022 – 01NV do TS. Nguyễn Văn Hưng làm chủ nhiệm.

 
Hội đồng nghiệm thu đề tài
  
Tham dự hội đồng nghiệm thu có sự chủ trì của Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng và đại diện các phòng chức năng trực thuộc Viện.
  
TS. Nguyễn Văn Hưng thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày về mục tiêu, cơ sở lý luận và thực trạng về bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật nhằm đề xuất đề án chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục hoà nhập người khuyết tật.
  
Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục hoà nhập người khuyết tật với các chuyên đề: Các phẩm chất đạo đức nghiệp của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và Kế hoạch hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (cấu trúc, quy trình, thiết kế và thực hiện kế hoạch).
  
Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu với kết quả nghiên cứu rất đáng kể. Tuy nhiên nghiên cứu cần bổ sung phần lấy ý kiến chuyên gia.
  
TS. Nguyễn Văn Hưng thay mặt nhóm nghiên cứu cảm ơn các ý kiến của hội đồng thẩm định và nỗ lực hoàn thiện báo cáo theo góp ý của hội đồng. Đề tài được đánh giá Đạt.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác