Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Bùi Thành

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Bùi Thành

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bùi Thành, Trường Đại học Thăng Long.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Hà Phương

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Hà Phương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hà Phương, Trường Đại học Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thắm

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thắm

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thắm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thị Thúy Hà

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thị Thúy Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Hà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông báo tổ chức Hội thảo “60 năm công tác thông tin, dự báo giáo dục và tầm nhìn trong tương lai”

Thông báo tổ chức Hội thảo “60 năm công tác thông tin, dự báo giáo dục và tầm nhìn trong tương lai”

Hội thảo nhằm tổng kết những thành tựu và vấn đề đặt ra đối với hoạt động thông tin và nghiên cứu thống kê - dự báo giáo dục và xu hướng phát triển trong thập kỷ tới, đồng thời tạo diễn đàn cho các chuyên gia giáo dục, các nhà nghiên cứu, các cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên các trường cao đẳng, đại học và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu về công tác thông tin, dự báo trong giáo dục.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thị Thúy Hà

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thị Thúy Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Hà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông báo đường link bảo vệ luận án trực tuyến của NCS Trần Thị Hương Giang

Thông báo đường link bảo vệ luận án trực tuyến của NCS Trần Thị Hương Giang

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện theo hình thức trực tuyến cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hương Giang, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án của NCS Dương Thị Thúy Hà

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án của NCS Dương Thị Thúy Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Hà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông báo số 1: Hội thảo Đo lường, đánh giá giáo dục vì sự phát triển bền vững

Thông báo số 1: Hội thảo Đo lường, đánh giá giáo dục vì sự phát triển bền vững

Hướng tới 60 năm thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và nhằm tổng kết thành tựu nghiên cứu lí luận, thực tiễn về đo lường và đánh giá giáo dục trong 10 năm trở lại đây, gắn liền với bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam; đồng thời tạo ra diễn đàn cho các chuyên gia thuộc lĩnh vực đo lường, đánh giá, các nhà nghiên cứu, các cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên các trường sư phạm, thầy cô giáo ở các trường phổ thông và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu về đo lường và đánh giá giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đo lường, đánh giá giáo dục vì sự phát triển bền vững” (dự kiến tổ chức vào 28/10/2021).

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thị Thúy Hà

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thị Thúy Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Hà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Hương Giang

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Hương Giang

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hương Giang, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo Tuyển sinh học sinh tăng động giảm chú ý tham gia dự án

Thông báo Tuyển sinh học sinh tăng động giảm chú ý tham gia dự án

Năm 2021, được sự hỗ trợ của UNICEF Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thực hiện họat động "Ứng dụng phần mềm thực tế ảo VRapeutic nhằm nâng cao kĩ năng nhận thức của học sinh tăng động giảm chú ý từ 6 đến 12 tuổi”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh học sinh tham gia các nội dung.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Quỳnh Nga

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Quỳnh Nga

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Quỳnh Nga, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.