Thông báo

Thông báo triệu tập học viên, nghiên cứu sinh

Thông báo triệu tập học viên, nghiên cứu sinh

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo triệu tập học viên, nghiên cứu sinh về cơ sở đào tạo nhận bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2017.

Thông báo  Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Giáo dục trẻ rối loạn phát triển

Thông báo Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Giáo dục trẻ rối loạn phát triển

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn số 4671/BGDĐT-HTQT ngày 05/10/2017, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội đồng giáo dục đặc biệt khu vực Đông Nam Á (SEAMEO SEN), Tổ chức Angels’ Haven (Hàn Quốc), Tổ chức World Human Future (Pháp), Trường Thực hành các nhà tâm vận động (Bỉ), Tổ chức Cứu trợ Mỹ USAID và Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Giáo dục trẻ rối loạn phát triển với chủ đề “Đánh giá, can thiệp và xây dựng môi trường giáo dục phù hợp” (The 1st International Conference on Special Education for Children with Developmental Disorders “Assessment, Intervention and Development of appropriate educational environment”).

Kế hoạch đào tạo năm 2017 của NCS các khóa 2014, 2015, 2016

Kế hoạch đào tạo năm 2017 của NCS các khóa 2014, 2015, 2016

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo Kế hoạch đào tạo năm 2017

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017

Chi tiết về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017