Thông báo

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-BGDĐ1 ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3900/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Đăng Khởi

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Đăng Khởi

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi, Học viện Dân tộc.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Duyên

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Duyên

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trường ĐHSP tp Hồ Chí Minh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Minh Phượng

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Minh Phượng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Phượng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Mai Thị Khuyên

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Mai Thị Khuyên

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Thị Khuyên, Trường Đại học Giáo dục.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Ngọc

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Ngọc

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phan Bá Lê Hiền

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phan Bá Lê Hiền

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Bá Lê Hiền, Trường THPT Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Tuyết Nga

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Tuyết Nga

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết Nga, Trường THCS Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Duy Hiển

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Duy Hiển

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Duy Hiển, Huyện ủy Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Duyên

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Duyên

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Duyên, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.