Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hương Lan

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hương Lan

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương Lan.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Mạc Thị Việt Hà

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Mạc Thị Việt Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mạc Thị Việt Hà, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Đăng ký tham dự Hội thảo Tổng kết Dự án RISE Việt Nam

Đăng ký tham dự Hội thảo Tổng kết Dự án RISE Việt Nam

Dự án Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam (viết tắt RISE VN) là chương trình nghiên cứu từ năm 2016 đến 2022 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đại học Minoseta và các bên liên quan thực hiện.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thị Hiếu

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thị Hiếu

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Hiếu, Trường Đại học Tây Nguyên.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Thị Song Thanh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Thị Song Thanh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Song Thanh, Trường Đại học Đồng Nai.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Tâm Minh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Tâm Minh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Tâm Minh, Trường Đại học Sài Gòn.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin thông báo: Hoãn lịch tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện lúc 14h00 ngày 15/7/2022 của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thúy

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thúy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Thanh Tùng

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Thanh Tùng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tùng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hữu Hợp

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hữu Hợp

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hợp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Thông báo tuyển chọn học viên đợt 1 tham gia "Chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng tương lai bằng phương pháp sáng tạo" (Dự án FRACTION)

Thông báo tuyển chọn học viên đợt 1 tham gia "Chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng tương lai bằng phương pháp sáng tạo" (Dự án FRACTION)

Dự án FRACTION - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thông báo tuyển chọn học viên tham gia chương trình đào tạo của dự án như sau: