Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thúy

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thúy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Thanh Tùng

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Thanh Tùng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tùng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hữu Hợp

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hữu Hợp

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hợp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Thông báo tuyển chọn học viên đợt 1 tham gia "Chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng tương lai bằng phương pháp sáng tạo" (Dự án FRACTION)

Thông báo tuyển chọn học viên đợt 1 tham gia "Chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng tương lai bằng phương pháp sáng tạo" (Dự án FRACTION)

Dự án FRACTION - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thông báo tuyển chọn học viên tham gia chương trình đào tạo của dự án như sau:

Thông báo tổ chức hội thảo “Giáo dục công dân toàn cầu, kĩ năng chuyển đổi và năng lực số trong nhà trường phổ thông Việt Nam”

Thông báo tổ chức hội thảo “Giáo dục công dân toàn cầu, kĩ năng chuyển đổi và năng lực số trong nhà trường phổ thông Việt Nam”

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo Hội thảo “Giáo dục công dân toàn cầu, kĩ năng chuyển đổi và năng lực số trong nhà trường phổ thông Việt Nam” sẽ được tổ chức vào ngày 22/03/2022 tại Hà Nội, Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thanh Thủy

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thanh Thủy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Đồng Nai.

Thông báo đường link tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Hiền

Thông báo đường link tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Hiền

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hiền, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Hoàng Minh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Hoàng Minh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Minh, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Phượng

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Phượng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phượng, Trung tâm Giáo dục Hòa nhập Trẻ em.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Mai Trung Hưng

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Mai Trung Hưng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Trung Hưng, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.

Thông báo đường link tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Đỗ Sa Kỳ

Thông báo đường link tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Đỗ Sa Kỳ

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Sa Kỳ, Trường Đại học Mở Tp HCM.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Hiền

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Hiền

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hiền, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Sa Kỳ

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Sa Kỳ

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Sa Kỳ, Trường Đại học Mở Tp HCM.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Phi Hải

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Phi Hải

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Phi Hải, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.