Thông báo

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Đức Giang

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Đức Giang

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Giang, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ

Thực hiện Công văn số 2341/BGDĐT-KHCNMT ngày 4/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Đức Giang

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Đức Giang

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Giang, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thu Thủy

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thu Thủy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy, Trường THPT Đống Đa.

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (đợt 2)

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (đợt 2)

Thực hiện Công văn số 1759/BGDĐT-KHCNMT ngày 4/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022, Phòng QLKH, ĐT, HTQT xin gửi đến các đơn vị Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (đợt 2).

Thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 6, lớp 10 Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm khoa học giáo dục năm học 2021 - 2022

Thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 6, lớp 10 Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm khoa học giáo dục năm học 2021 - 2022

Căn cứ công văn 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/05/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội đồng tuyển sinh lớp 6, lớp 10 Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm khoa học giáo dục thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phan Thị Phương Thảo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phan Thị Phương Thảo

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Thị Phương Thảo, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Bích Ngọc

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Bích Ngọc

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Bích Ngọc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án của NCS Trần Thị Bích Ngọc

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án của NCS Trần Thị Bích Ngọc

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Thị Bích Ngọc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hoa

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hoa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Hải Chi

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Hải Chi

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Hải Chi, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1: 245 học sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6: 160 học sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10: 160 học sinh.

Thông báo mời viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học "Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam - Bản sắc và Hội nhập"

Thông báo mời viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học "Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam - Bản sắc và Hội nhập"

Thông báo mời viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học "Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam - Bản sắc và Hội nhập"

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Bích Ngọc

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Bích Ngọc

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Bích Ngọc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.