Thông báo

Thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến Nhi

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến Nhi

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến Nhi, Giảng viên, Trường Cao đẳng Hải Dương.

Thông báo tuyển sinh vào học lớp một tại trường Tiểu học Thực nghiệm năm học 2018-2019

Thông báo tuyển sinh vào học lớp một tại trường Tiểu học Thực nghiệm năm học 2018-2019

Phụ huynh đăng ký và nộp đơn xin vào học lớp Một tại trường tiểu học Thực Nghiệm năm học 2018 – 2019 thực hiện theo các bước sau:

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, Đại học Huế

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, Đại học Huế

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên, Đại học Huế.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đoàn Như Hùng

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đoàn Như Hùng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đoàn Như Hùng, chuyên viên, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Hiền

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Hiền

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Hiền, Giảng viên, Trường Đại học Hồng Đức.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tím Huế

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tím Huế

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tím Huế, Giảng viên, Trường Cao đẳng Hải Dương.

Thông báo mời thầu "Gói thầu mua sắm máy tính, máy in đợt 2 - 2017"

Thông báo mời thầu "Gói thầu mua sắm máy tính, máy in đợt 2 - 2017"

Viện khoa học Giáo dục Việt Nam Thông báo mời thầu "Gói thầu mua sắm máy tính, máy in đợt 2 - 2017"

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Huề

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Huề

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Huề, cán bộ, Trường Đại học Tây Đô.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hà Giang

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hà Giang

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hà Giang, cán bộ, Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Quỳnh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Quỳnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Quỳnh, giảng viên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.