Xuất bản phẩm

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 47

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 47

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 47

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 46

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 46

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 46, tháng 7- 2009

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 45

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 45

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 45, tháng 6 năm 2009

Hoạt động, giao tiếp và chất lượng giáo dục

Hoạt động, giao tiếp và chất lượng giáo dục

Nhân dịp kỉ niệm 40 năm (1961-2001) ngày thành lập Viện Khoa học giáo dục, Trung tâm Tâm lí học - Sinh lí học lứa tuổi của Viện giới thiệu cuốn chuyên khảo “Hoạt động, giao tiếp và chất lượng giáo dục” - một đóng góp vào thành tích của Viện, vào công cuộc xây dựng khoa học giáo dục nước nhà, cơ sở khoa học của sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Con đường hiện đại hoá giáo dục

Con đường hiện đại hoá giáo dục

Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục Tác giả: Chử Hồng Khởi Dịch từ tiếng Trung: Bùi Đức Thiệp, Nguyễn Đình Kế, Lê Thanh Thuỳ Dương Nhà xuất bản: Giáo dục Năm xuất bản: 2006.-310 Tr.