Xuất bản phẩm

Giới thiệu cuốn sách “Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”

Giới thiệu cuốn sách “Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”

Giới thiệu cuốn sách “Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”, tác giả: Phan Văn Nhân - Trung tâm Nghiên cứu Quản lý giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục, số 52

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục, số 52

Mục lục và tóm tắt nội dung tạp chí Khoa học giáo dục, số 52 tháng 1 năm 2010

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục, số 51

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục, số 51

Mục lục và tóm tắt nội dung tạp chí Khoa học giáo dục, số 51 tháng 12 năm 2009

Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN năm 2008 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN năm 2008 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Ấn phẩm “Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2008” do Trung tâm Thông tin - Thư viện biện soạn từ các báo cáo tổng kết và tóm tắt đề tài sau nghiệm thu chính thức do Viện tổ chức. Việc biên soạn có sự phối hợp và cộng tác chặt chẽ của các chủ nhiệm đề tài, phòng Quản lý khoa học và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, đã phản ánh ngắn gọn các kết quả nghiên cứu về lý luận, thực tiễn, các giải pháp và kiến nghị của những đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ nói trên.

Kinh nghiệm của một số nước về phát triển giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ tri thức

Kinh nghiệm của một số nước về phát triển giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ tri thức

Trong thời đại ngày nay, trí thức ngày càng có vai trò quyết đinh với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.

Sự phát triển thể chất và Tâm - Vận động của trẻ từ 0 đến 6 tuổi

Sự phát triển thể chất và Tâm - Vận động của trẻ từ 0 đến 6 tuổi

Đánh giá phát triển của trẻ qua mức tăng trưởng và phát triển tâm - vận động là việc làm cần thiết trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. Kết quả và số liệu thu thập được phản ánh sự phát triển của trẻ qua từng giai đoạn và là những chứng cứ thể hiện chất lượng và những tiến bộ của công tác này.

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC, SỐ 48

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC, SỐ 48

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 48, tháng 9-2009

Chất lượng giáo dục: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Chất lượng giáo dục: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Chấtlượng giáo dục là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm vì tầm quan trọng của nó với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp giáo dục nói riêng. Mọi hoạt động giáo dục được thực hiện đều hướng tới mục đích góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục và một nền giáo dục ở bất kì quốc gia nào cũng phải là một nền giáo dục chất lượng.

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 47

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 47

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 47

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 46

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 46

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 46, tháng 7- 2009

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 45

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 45

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 45, tháng 6 năm 2009

Hoạt động, giao tiếp và chất lượng giáo dục

Hoạt động, giao tiếp và chất lượng giáo dục

Nhân dịp kỉ niệm 40 năm (1961-2001) ngày thành lập Viện Khoa học giáo dục, Trung tâm Tâm lí học - Sinh lí học lứa tuổi của Viện giới thiệu cuốn chuyên khảo “Hoạt động, giao tiếp và chất lượng giáo dục” - một đóng góp vào thành tích của Viện, vào công cuộc xây dựng khoa học giáo dục nước nhà, cơ sở khoa học của sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Con đường hiện đại hoá giáo dục

Con đường hiện đại hoá giáo dục

Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục Tác giả: Chử Hồng Khởi Dịch từ tiếng Trung: Bùi Đức Thiệp, Nguyễn Đình Kế, Lê Thanh Thuỳ Dương Nhà xuất bản: Giáo dục Năm xuất bản: 2006.-310 Tr.