Hội thảo khoa học Nghiên cứu sinh năm 2011

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thực hiện qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ về việc tổ chức sinh hoạt khoa học thường kỳ cho nghiên cứu sinh (NCS), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2011 như sau

 

Mẫu Báo cáo khoa học

Tin khác