Lịch bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Lợi

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Lợi, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cần Thơ

Bảo vệ luận án
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Lợi,  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ.
- Đề tài:  "Quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Cần Thơ"
- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
- Mã số:    62 14 05 01
Thời gian: 08 giờ 30 ngày 14/ 7/ 2012
Địa điểm: Phòng C 53 (tầng 5),
                 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
    Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.