Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hà

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hà, Cán bộ - Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo vệ luận án

      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hà,Cán bộ - Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đề tài: "Chính sách đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường"
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số:    62 14 05 01
Thời gian: 08 giờ 30 ngày 17/ 7/ 2012
Địa điểm: Phòng C 53 (tầng 5),
                 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
      Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.
 

Tin khác