Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Minh Tuấn

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Minh Tuấn, Cán bộ nghiên cứu - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Bảo vệ luận án

   

      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Minh Tuấn, Cán bộ nghiên cứu - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

- Ðề tài: "Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh các lớp 4 và 5 qua hoạt động ngoại khóa"

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

- Mã số:    62 14 01 01

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 14/ 7/ 2012

Ðịa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

 

Tin khác