Triệu tập NCS chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục và Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ đối với nghiên cứu sinh (NCS) các khóa 2009, 2010 và 2011 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN), Viện KHGDVN xin thông báo:

BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
__________________________________
Số: 26 /VKHGDVN-ĐT&BD
V/v: Triệu tập NCS chuyên ngành LL&LSGD và LL&PPDH BM Toán
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

 
THÔNG BÁO
 
Kính gửi:    - Các anh/ chị nghiên cứu sinh
- Các cơ quan, đơn vị (nơi nghiên cứu sinh đang công tác)    
Thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ đối với nghiên cứu sinh (NCS) các khóa 2009, 2010 và 2011 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN), Viện KHGDVN xin thông báo:
1. Nghiên cứu sinh tập trung nghe phổ biến kế hoạch:
Toàn bộ NCS các khóa 2009, 2010 và 2011 các chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục (LL&LSGD) và Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (LL& PPDH BM) Toán tập trung nghe phổ biến kế hoạch chi tiết và các quy định liên quan. Thời gian 14h00 chủ nhật ngày 08/7/2012 tại Phòng C53 - 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.
2. Kế hoạch học:
Kế hoạch học từ ngày 09/7/2012 đến ngày 27/7/2012 được gửi kèm thông báo này. Trong trường hợp bất khả kháng, việc điều chỉnh lịch học, phòng học sẽ được thông báo trên Website của Viện và Bảng tin của Trung tâm ĐT&BD.
3. Địa điểm học:
a) Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán (NCS khóa 2009, 2010, 2011) được tổ chức tại số 101 hoặc 106 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.
b) Lớp Lý luận và lịch sử giáo dục (NCS khóa 2009, 2010, 2011) được tổ chức tại Hội trường tầng 4 - Số 52 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.
4. Một số thủ tục cần hoàn thiện:
a) Về thủ tục nhâp học: Đối với NCS chưa nộp quyết định cử đi học của cơ quan cử đi học, bản sao bằng thạc sỹ .v.v… cần nộp đủ trong đợt học này.
b) NCS có trách nhiệm hoàn thành và nộp: Đề cương chi tiết luận án; Tiểu luận tổng quan; Các chuyên đề cấp tiến sỹ .v.v... theo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt.
c) Nộp học phí theo quy định của Viện.
5. Thông tin về chỗ ở để tham khảo:
Để giúp NCS học tại Số 52 Liễu Giai có nhu cầu thuê phòng ở, Viện cung cấp một số thông tin để tham khảo, cụ thể:
a) Tại địa điểm 52 Liễu Giai (ngay cạnh lớp học): có 03 phòng trọ, giá phòng khoảng 150.000đ/ 1 ngày/ 1 phòng 2 người. Địa chỉ liên hệ: Anh Lưu Văn Định - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TH-HC-QT của Viện, Tel. 0912099115.
b) Một số nhà nghỉ tại phố Nguyễn Văn Ngọc (Phía sau địa điểm 52 Liễu Giai): giá phòng khoảng 300.000đ/ 1 ngày/ 1 phòng 2 người (ví dụ: Nhà nghỉ Đức Quang - số 36 Nguyễn Văn Ngọc - Tel: 04 37606030).
c) Nhà khách Dân tộc - số 349 Đội Cấn (cách địa điểm 52 Liễu Giai khoảng 600m): giá phòng khoảng 450.000đ/ 1 ngày/ 1 phòng 2 người và 500.000đ/ 1 ngày/ 1 phòng 3 người. (Tel: 04 37627071)
d) Khách sạn 19/5 - số 28 Liễu Giai (cách địa điểm 52 Liễu Giai khoảng 300m): giá phòng khoảng 500.000đ/ 1 ngày/ 1 phòng 2 người và 660.000đ/ 1 ngày/ 1 phòng 3 người. (Tel: 04 38347080)
Viện KHGDVN yêu cầu tất cả các NCS hai chuyên ngành nêu trên bố trí thời gian và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập.
Viện KHGDVN kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, nơi các anh/chị NCS đang công tác tạo mọi điều kiện thuận lợi để NCS tham dự khóa học đạt kết quả tốt.
 
Lưu ý:  Chi phí cho việc ăn, ở, đi lại của NCS trong thời gian học do NCS hoặc Cơ quan cử đi học của NCS chi trả.
 

 

 
 
 
Nơi nhận:
    - Như kính gửi;
     - NCS LL&LSGD, Toán   (để thực hiện);
    - Lưu TT ĐT&BD.
 VIỆN TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
GS.TS. PHAN VĂN KHA

 

 

Tin khác