Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

  Bảo vệ luận án
 

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà, Cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
 

- Đề tài:          "Dạy học môn Toán tiểu học theo định hướng tăng cường tính trực quan"

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

- Mã số:     62 14 10 01

 

Thời gian:  8 giờ 30 ngày 30/7/2012

Địa điểm:   Phòng C 53 (tầng 5),

                  101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
 

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.