Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp.

Bảo vệ luận án
 
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến, Cán bộ giảng dạy, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp.
 
- Đề tài:          "Vận dụng dạy học theo dự án trong môn Xác suất và thống kê ở trường Đại học (chuyên ngành Kinh tế và kỹ thuật)"
- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
- Mã số:     62 14 10 01
 
Thời gian: 14 giờ 00 ngày 30/7/2012
Địa điểm:   Phòng C 53 (tầng 5),
                  101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
 
Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.