Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hương Thanh, Cán bộ giảng dạy, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hương Thanh, Cán bộ giảng dạy, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 

Bảo vệ luận án

 

         Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hương Thanh, Cán bộ giảng dạy, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Đề tài: "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường"

- Chuyên ngành: Tâm lí học chuyên ngành

- Mã số:     62 31 80 05

 

Thời gian:  8 giờ 30 ngày 09/8/2012

Địa điểm:   Phòng C 53 (tầng 5),

                  101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.