Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Quốc Khánh, Cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Tây Bắc.

10/08/2017 16:55 GMT+7

Bảo vệ luận án

  

         Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Quốc Khánh, Cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Tây Bắc.

 

- Ðề tài: "Rèn luyện năng lực giải toán cho sinh viên đại học thông qua khai thác hệ thống bài tập trong môn Ðại số tuyến tính"

 

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

- Mã số:     62 14 10 01

 

Thời gian:  08 giờ 30 ngày 03/8/2012

Ðịa điểm:   Phòng C 53 (tầng 5),

                  101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

    

   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.