Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiến, Cán bộ giảng dạy, trường Ðại học Thái Bình.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiến, Cán bộ giảng dạy, trường Ðại học Thái Bình.

Bảo vệ luận án

                

         Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiến, Cán bộ giảng dạy, trường Ðại học Thái Bình.

  

- Ðề tài: "Bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp ở các trường Cao đẳng khối kinh tế - kỹ thuật"

 

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

 

- Mã số: 62 14 10 01

 

Thời gian:  14 giờ 00 ngày 27/8/2012

Ðịa điểm:   Phòng C 53 (tầng 5),

                  101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

 

   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.