Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Thu Yến

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Thu Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần du lịch và Giáo dục & đào tạo Thiên Tường.

Bảo vệ luận án

   

      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Thu Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần du lịch và Giáo dục & đào tạo Thiên Tường.

 

- Ðề tài: "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học"

    

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

 

- Mã số:    62 14 01 01

 

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 14/ 8/ 2012

Ðịa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

  

     Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.