Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðinh Ðức Hợi, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðinh Ðức Hợi, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên. Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành

Bảo vệ luận án

 

     Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðinh Ðức Hợi, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

- Ðề tài: "Phẩm chất nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam"

- Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành

- Mã số: 62 31 80 05

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 17/ 9/ 2012

Ðịa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

  

   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

 

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng

Tin khác