Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà, Cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Sư phạm Thái Nguyên

10/08/2017 16:55 GMT+7

Bảo vệ luận án
     
     Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà, Cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Sư phạm Thái Nguyên.
- Ðề tài: "Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông"
- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
- Mã số: 62 14 01 11
 
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 13/ 12/ 2012
Ðịa điểm: Phòng C 53 (tầng 5),
                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội
 
     Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác