Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang, Giảng viên, Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Ðịnh

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang, Giảng viên, Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Ðịnh. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục.

 
Bảo vệ luận án
 
      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang, Giảng viên, Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Ðịnh.
 
- Ðề tài: "Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật"
- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục
- Mã số:    62 14 01 02
 
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27 /12/ 2012
Ðịa điểm: Phòng C 53 (tầng 5),
                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội
   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác