Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hồng Chi, giảng viên, Trường Đại học Hùng Vương.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hồng Chi, giảng viên, Trường Đại học Hùng Vương.

BẢO VỆ LUẬN ÁN

      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hồng Chi, giảng viên, Trường Đại học Hùng Vương.
- Đề tài: Dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục
- Mã số: 62 14 01 02
Thời gian
: 8 giờ 30 ngày 11/9/ 2014
Địa điểm: Phòng C 53 (tầng 5),
                 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

 

Tin khác