Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2019 của NCS các khóa 2016, 2017, 2018

15/11/2019 09:47 GMT+7
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019, Viện KHGD Việt Nam thông báo đến NCS các khóa 2016, 2017, 2018 lịch kiểm tra tiến độ đào tao năm 2019, cụ thể chi tiết xem tại link gửi kèm:

Tin khác