Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2019 “Đổi mới – Tự chủ - Phát triển”

21/01/2019 18:17 GMT+7
Nhằm tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ngày 19/1/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019 với chủ đề “Đổi mới – Tự chủ - Phát triển”.


Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, Ban Chấp hành Công đoàn Viện, Chủ tịch công đoàn và các đại biểu từ các đơn vị thuộc Viện.

 
 
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Trần Công Phong - Viện trưởng cho rằng, năm 2018 là năm có nhiều thay đổi đối với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề về tự chủ và phương hướng phát triển trong tương lai. Do vậy, chủ đề của Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019 được đề ra là “Đổi mới – Tự chủ - Phát triển”. Đây cũng chính là định hướng của tập thể lãnh đạo Viện đối với Hội nghị.

 
 
GS.TS. Trần Công Phong - Viện trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe đầy đủ các báo cáo tình hình hoạt động của Viện năm 2018 và định hướng phát triển trong năm 2019 thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do PGS.TS. Lê Anh Vinh - Phó Viện trưởng trình bày.

  

2. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức Viện KHGDVN năm 2018 và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện; và Báo cáo tổng hợp góp ý, đề xuất của các đơn vị về các lĩnh vực hoạt động của Viện năm 2018 do TS. Dương Quang Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Viện trình bày.

  

3. Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2018 do ThS. Đinh Văn Thái - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày.

4. Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2018; và Báo cáo phương án tự chủ tài chính của Viện và các đơn vị thuộc Viện do ThS. Dương Trần Đức Minh - Trưởng phòng Tài chính – Quản trị trình bày.

  

Sau khi lắng nghe các báo cáo, các đại biểu tiếp tục được nghe 05 báo cáo tham luận do đại diện các trung tâm trình bày tại Hội nghị. Các tham luận gồm:

1. Phương án quản lí, đánh giá công việc làm cơ sở chi trả thu nhập cho CCVC Viện KHGDVN trong bối cảnh tự chủ do Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục trình bày.

  

2. Định hướng phát triển của nhà trường trong bối cảnh tự chủ do ThS. Lê Thị Mai Hương – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm khoa học giáo dục trình bày.

  

3. Hoạt động của Đoàn Thanh niên Viện KHGDVN trong bối cảnh tự chủ do ThS. Ngô Thanh Thủy – Bí thư Đoàn Thanh niên Viện trình bày.

4. Định hướng nghiên cứu của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông mới do PGS.TS. Phạm Đức Quang - Phó  Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia trình bày.

  

5. Hoạt động của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia trong việc thực hiện cơ chế tự chủ do PGS.TS. Phạm Minh Mục – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia trình bày.

 
  

Ngoài ra, các đại biểu tham dự cũng được nghe Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2018 và chứng kiến việc trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm. 

TS. Trương Xuân Cảnh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, công bố các danh hiệu thi đua
khen thưởng tại Hội nghị.
 

 
Các tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Bộ năm 2017
 
 
Các viên chức được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2017
 


Trao tặng Giấy khen cho 04 giáo viên Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm KHGD
đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi giáo viên giỏi cấp Quận và cấp Cụm Ba Đình - Tây Hồ
năm học 2018 - 2019

  

Các cá nhân thuộc Viện KHGDVN đã có thành tích xuất sắc trong Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ quận Hoàn Kiếm năm 2018 do Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm tổ chức 

Trước khi kết thúc Hội nghị, thay mặt các đoàn viên Công đoàn Viện, TS. Dương Quang Ngọc - Chủ tịch công đoàn Viện đã phát động phong trào thi đua và Ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Trịnh Cao Khải 
Trung tâm Thông tin và Dự báo