Khảo sát tình hình thực hiện dạy học hai buổi/ngày và nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lí, giáo viên vùng dân tộc thiểu số

29/05/2019 16:46 GMT+7
Trong tháng 4,5 năm 2019, Ban Nghiên cứu Giáo dục dân tộc đã tổ chức các đoàn khảo sát tình hình thực hiện dạy học hai buổi/ngày và nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lí, giáo viên các trường thuộc vùng/tiểu vùng dân tộc thiểu số tại các tỉnh: Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Hoà Bình.

Cuộc khảo sát được tiến hành nhằm thu thập các thông tin từ thực tiễn để làm cơ sở phục vụ cho công tác nghiên cứu giáo dục dân tộc nói chung, nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên năm 2019 nói riêng. Khảo sát tại các trường PTDTNT (Phổ thông dân tộc nội trú): Trường Hữu Nghị T78; Trường PTDTNT Hà Giang; Trường PTDTNT Quảng Ngãi; trường PTDTNT Bắc Giang do TS. Nguyễn Thị Hài chủ trì; Khảo sát tại các trường TH-THCS tỉnh Hoà Bình: Trường TH - THCS Cư Yên; và Trường TH - THCS Cao Răm, huyện Lương Sơn do ThS. Đào Thị Hồng Minh chủ trì tổ chức thực hiện.
 
Nội dung các đợt khảo sát tập trung vào vấn đề: (i) Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học hai buổi/ngày và tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù của trường PTDTNT phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới; (ii) Nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí, giáo viên người dân tộc thiểu số phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới, thông qua các cuộc trao đổi, thảo luận, xin ý kiến, quan sát,… đối với các đối tượng có liên quan như: Cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh,…
 
Các buổi làm việc được diễn ra trong không khí cở mở, trao đổi thẳng thắn về những ưu điểm, những bất cập/tồn tại còn chưa được giải quyết thoả đáng đối với giáo dục dân tộc tại các nhà trường. Đoàn công tác cũng ghi nhận những quan tâm và đề xuất của các nhà trường về nội dung, hình thức, điều kiện đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày, về phương thức tổ chức hoạt động giáo dục đặc thù; về các năng lực cần thiết và các nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số phù hợp với Chương trình Giáo dục Phổ thông mới; và một số vấn đề có liên quan đến chính sách đối với trường PTDTNT,…
 
Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi làm việc.
 
Đại diện trường Hữu Nghị T78 báo cáo
 
Cán bộ của Ban NCGDDT hướng dẫn học sinh trường Hữu Nghị T78 khảo sát
 
 
Cán bộ Ban NCGDDT làm việc với đại diện trường PTDTNT Quảng Ngãi
 
Cán bộ Ban NCGDDT hướng dẫn học sinh trường PTDTNT Quảng Ngãi khảo sát
 
Cán bộ Ban NCGDDT phỏng vấn sâu CBQL trường TH và THCS Cao Răm
 
Cán bộ Ban NCGDDT và CBQL, GV trường TH và THCS Cư Yên thảo luận nhóm
 
Cán bộ Ban NCGDDT hướng dẫn GV trường TH và THCS Cư Yên khảo sát
 
Cán bộ Ban NCGDDT phỏng vấn sâu GV trường TH và THCS Cư Yên

Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc