Lễ ký biên bản ghi nhớ về giáo dục học sinh khuyết tật giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

27/02/2019 10:09 GMT+7
Nhằm đẩy mạnh các hợp tác về hoạt động giáo dục học sinh khuyết tật; ngày 26 tháng 02 năm 2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ kí Biên bản ghi nhớ về giáo dục học sinh khuyết tật với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Tham dự lễ kí Biên bản ghi nhớ, về phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Phó Viện trưởng, PGS.TS. Phạm Minh Mục – Giám đốc Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia, TS. Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia; ThS. Trần Thị Thuý An – Phó trưởng phòng Tài chính Quản trị, ThS. Phạm Diệp Huệ Hương – Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chínhcùng các cán bộ của Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có đồng chí Phạm Xuân Tiến – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Quý – Phó trưởng phòng Giáo dục phổ thông, cùng các chuyên viên của Phòng giáo dục phổ thông.
 
Các lĩnh vực chủ yếu trong khuôn khổ hợp tác giữa 2 bên, bao gồm:
- Khám sàng lọc, điều tra trẻ khuyết tật trong độ tuổi đi học trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Xây dựng tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy hoà nhập học sinh khuyết tật cho các cấp, bậc học;
- Tập huấn giáo viên dạy học sinh khuyết tật theo mô hình giáo dục chuyên biệt và hoà nhập;
- Triển khai chương trình giáo dục chuyên biệt cho từng dạng khuyết tât;
- Xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm hỗ trợ giáo dục hoà nhập, phòng hỗ trợ giáo dục hoà nhập trong trường phổ thông.
 
Ngoài ra, hai bên cùng nhất trí sẽ có hợp tác cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu giáo dục khác.
 
Một số hình ảnh tại lễ kí kết:
 
 
 
 
 
 
 
TS. Nguyễn Văn Hưng
Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia