Hội nghị tư vấn Dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam” lần 3

18/08/2019 09:48 GMT+7
Thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam (RISE VN) đã được kí kết giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Đại học Minnesota, ngày 15/8/2019, tại Hà Nội , Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Tư vấn RISE lần 3.

Tham dự hội nghị, về phía Viện Khoa học giáo dục Việt Nam: có GS.TS. Trần Công Phong – Viện trưởng, cùng các nhà nghiên cứu khoa học của Viện; Đại diện một số Cục, Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại diện một số tổ chức: WB, ADB, Đại học sư phạm, Đại học Giáo dục, MDRI…; Về phía Đại học Minnesota: có GS.TS.Paul Glewwe.
  
Hội nghị đã nghe 02 báo cáo về quả tình hình triển khai RISE năm 2018-2019: 1) Tình hình nghiên cứu định lượng – GS.TS. Paul Glewwe và TS. Phùng Đức Tùng trình bày; 2)Tình hình nghiên cứu định tính – PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương trình bày, qua đó đã cung cấp một số thông tin ban đầu về kết quả phân tích sơ bộ dữ liệu định lượng từ 140 trường tiểu học (phân tích test, phiếu hỏi) và dữ liệu định tính từ 20 trường THCS (phân tích băng ghi hình tiết học);
  
Hội nghị cũng được thông tin về một số kết quả phân tích ban đầu, với các báo cáo:
 
1) Trường tiểu học hiệu quả; Bài báo Young lives do GS.TS. Paul Glewwe trình bày;
2) Phân tích tiết dạy phát triển năng lực giải quyết vấn đề do PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương trình bày;
3) Phân tích tiết dạy phát triển năng lực Ngôn ngữ do ThS. Bùi Thị Diển trình bày;
4) Phân tích tiế dạy phát triển năng lực giao tiếp – hợp tác do CN. Phạm Quang Minh trình bày;
5) Phân tích tiết dạy cho học sinh dân tộc thiểu số do TS. Lương Minh Phương trình bày
  
Qua các báo cáo về tình hình triển khai, thông tin về một số kết quả phân tích ban đầu giai đoạn 2018-2019, tại Hội nghị, nhóm nghiên cứu đã xin ý kiến đóng góp từ phía các chuyên gia, các nhà khoa học, rất nhiều ý kiến tham góp đã được đưa ra cùng thảo luận, trao đổi làm rõ thêm về kết quả, cách chọn mẫu, bộ công cụ khảo sát,..cũng như là về kế hoạch triển khai của năm 2019-2020.
   
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
  
GS.TS. Trần Công Phong - Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị
 
GS.TS. Paul Glewwe trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
Các đại biểu thảo luận, trao đổi ý kiến tại Hội nghị
 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
  
Trung tâm Thông tin và Dự báo