Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sinh hoạt chuyên đề Chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

06/07/2020 09:27 GMT+7
Chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện, sáng ngày 10/6/2020, tại Viện KHGDVN Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hoạt động phong trào” cho toàn thể đoàn viên công đoàn Viện.

Tham dự có PGS. TS Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KHGDVN, các đồng chí trong BCH Công đoàn Viện, BCH Công đoàn đơn vị cùng các đoàn viên công đoàn Viện KHGDVN.
 
 
Tại buổi sinh hoạt các đoàn viên công đoàn đã được nghe TS. Nguyễn Thị Mai Chi, GVCC Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi nội dung chuyên đề "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hoạt động phong trào". Đoàn viên công đoàn trong Viện đã được báo cáo viên cung cấp những kiến thức bổ ích và hiểu biết quan trọng về tấm gương đạo đức, những kinh nghiệm trong hoạt động phong trào của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chuyên đề này, báo cáo viên đã đi sâu giới thiệu về phong cách dân chủ, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh phong trào quần chúng, luôn dựa vào dân, gắn bó với nhân dân; phong cách nêu gương; tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên. Đồng thời, nêu bật đến phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực và phong cách làm việc luôn đổi mới của Bác trong các hoạt động phong trào.
 
 
 
Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Đức Minh đánh giá cao buổi sinh hoạt chuyên đề là hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa của Ban Chấp hành Công đoàn Viện hướng tới chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Viện KHGDVN nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
 
Qua buổi sinh hoạt, đoàn viên công đoàn trong Viện đã hiểu sâu sắc hơn về phong cách lãnh đạo và phong cách làm việc của Bác, đặc biệt trong hoạt động công đoàn, đó là: Tư duy độc lập, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động; Tất cả vì dân, vì người lao động; Tuân thủ nguyên tắc của Đảng “tập trung dân chủ - tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; Phong cách nói, viết phải ngắn gọn, đầy đủ, chân thực, trong sáng, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi đối tượng; Phong cách ứng xử văn hóa, có lý, có tình; Phong cách sinh hoạt cần, kiệm, liêm, chính, hài hòa, giản dị, gần gũi. Từ đó khắc phục 4 hành động: Nói nhiều, làm ít; Nói hay, làm dở; Nói mà không làm và Nói một đằng làm một nẻo. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và thực hiện theo tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Công đoàn Viện là tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, đồng thời động viên, khơi dậy sự tự tin và nhiệt huyết hành động của cán bộ viên chức trong Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 
 
 Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam