Công đoàn Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

25/07/2020 07:44 GMT+7
Ngày 22/7/2020, Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn và Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Minh - nguyên Ủy viên BTV Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng; đồng chí Dương Quang Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Viện; đồng chí Nguyễn Sỹ Nam - Bí thư Đoàn Thanh niên Viện cùng toàn thể BCH Công đoàn Viện, UBKT Công đoàn Viện, Ban Thanh tra nhân dân Viện và BCH Công đoàn các đơn vị trực thuộc.
  
Thay mặt BCH Công đoàn Viện, đồng chí Dương Quang Ngọc trình bày Báo cáo Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
 
Trong 6 tháng đầu năm, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, tinh thần của đoàn viên công đoàn Viện; kế hoạch hoạt động của Công đoàn Viện cũng như các Công đoàn trực thuộc cũng phải điều chỉnh do thực hiện giãn cách xã hội. Mặc dù vậy, Công đoàn Viện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai các hoạt động, được Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện đánh giá cao và ghi nhận. Cụ thể: Công đoàn Viện đã trích quỹ Công đoàn hỗ trợ, động viên kịp thời cho 20 đoàn viên công đoàn, mỗi suất 300.000 đồng theo đề xuất từ các công đoàn trực thuộc; lập danh sách 05 đoàn viên công đoàn khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, mỗi trường hợp 2.000.000đ, từ Công đoàn Giáo dục Việt Nam; BCH Công đoàn Viện ủy quyền cho Công đoàn Ban nghiên cứu giáo dục Dân tộc thăm hỏi, động viên 02 đoàn viên công đoàn bị tai nạn trong thời gian giãn cách xã hội; Tổ chức trao quà cho 260 cháu là con cán bộ nhân ngày 1-6; Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hoạt động phong trào” cho toàn thể đoàn viên công đoàn Viện hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Phát huy những kết quả công tác đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2020, BCH Công đoàn Viện đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 tập trung vào 5 nội dung sau: Một là, tuyên truyền, vận động CBVCNLĐ tăng cường thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị, xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; Hai là, tập trung thực hiện một cách thực chất chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBVCNLĐ. Trong đó, quan tâm đến quyền lợi về vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách. Động viên CBVCNLĐ chủ động, tích cực, sáng tạo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Ba là, tận dụng các điều kiện sẵn có của Viện đẩy mạnh các phong trào văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao; Bốn là, cùng với chính quyền, Công đoàn chủ trì, phát động cuộc vận động: Xây dựng kỷ cương, lề lối làm việc trong cơ quan nghiên cứu khoa học; Đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Viện; Năm là, chủ động phối hợp với đơn vị chuyên môn xây dựng, triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Hội nghị CCVC năm 2021.
   
   
Sau khi lắng nghe một số ý kiến của BCH các công đoàn trực thuộc, Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh đã nhất trí với nội dung báo cáo Sơ kết Công đoàn Viện, đồng thời đồng chí có những trao đổi, gợi mở một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác và các hoạt động công đoàn trong giai đoạn khó khăn hiện nay như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến để các đoàn viên hiểu rõ tình hình của Viện, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn; tích cực tìm kiếm các dự án, đề tài khoa học, các hợp đồng dịch vụ, tư vấn, bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn và cải thiện thu nhập.
 
  
Cũng trong Chương trình Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hương Giang, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Viện đã phổ biến, tập huấn kỹ năng đối thoại, thương lượng trong hoạt động công đoàn. Đồng chí cũng thông tin đến Hội nghị về những điểm mới trong Điều lệ Công đoàn có nhiều điểm khác biệt, mang tính đột phá trong hoạt động công đoàn như: Về huy hiệu Công đoàn Việt Nam; về đối tượng gia nhập Công đoàn Việt Nam; quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn; quy định thêm về thẻ đoàn viên; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công đoàn; quy định về Đại hội Công đoàn các cấp…
 
  
Một số hình ảnh trong Hội nghị:
 
 
 
  
  
Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam