Hội nghị Tổng kết năm 2020 của Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

15/01/2021 12:48 GMT+7
Sáng ngày 14/01/2021, Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động công đoàn năm 2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện KHGDVN, đồng chí Dương Quang Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Viện KHGDVN, đồng chí Nguyễn Bá Tùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên viện cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện, UBKT Công đoàn Viện, Ban thanh tra nhân dân Viện và Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viện KHGDVN.
  
Tại Hội nghị, đồng chí Dương Quang Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Viện đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động công đoàn năm 2021. 
 
 
Trong năm 2020, Ban Chấp hành công đoàn Viện luôn chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch công tác năm; triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy, Hội nghị viên chức & NLĐ của Viện; Công đoàn tích cực tham gia xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; BCH công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Viện để thực hiện có hiệu quả trong công tác phối hợp chuyên môn và chăm lo chính sách, đời sống tinh thần cho người lao động; Các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên được đảm bảo. 
  
Công tác dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; Công tác tuyên giáo - nữ công thực hiện thường xuyên, có chất lượng; Công tác văn hóa - thể thao được duy trì với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các đơn vị và trong đội ngũ viên chức, người lao động của Viện; Công tác ủy ban kiểm tra công đoàn và hoạt động thanh tra nhân dân được duy trì thường xuyên, định kì. 
  
  
Phát biểu chỉ đạo PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện KHGDVN đánh giá cao những những hoạt động Ban Chấp hành công đoàn Viện đã làm được trong năm vừa qua nhất là công tác chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho đội ngũ CB,VCNLĐ trong Viện như hoạt động khám sức khỏe cho đội ngũ CBVCNLĐ trong bối cảnh Viện còn nhiều khó khăn; Hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai lũ lụt, toàn thể đoàn viên công đoàn Viện đã ủng hộ số tiền 91.652.000 đồng và chuyển cho Công đoàn GDVN. Ngoài ra, với tinh thần “lá lành đùm lá rách” các công đoàn trực thuộc Viện đã tổ chức kêu gọi ĐVCĐ tham gia các hoạt động từ thiện dưới nhiều hình thức với số tiền ủng hộ gần 1 tỷ VNĐ mặc dù ĐVCĐ Viện cũng đang trong giai đoạn còn nhiều khó khăn. 
  
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Phó Viện trưởng và tổng hợp các ý kiến đề xuất của các đại biểu tại hội nghị, nhằm phát huy những thành tựu đồng thời khắc phục những hạn chế của năm 2020, Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2021 với các nhiệm vụ chính như sau: (1) Tập trung đồng hành cùng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ CBNGNLĐ; (2) Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. (3) Tiếp tục thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác và nghị quyết đại hội công đoàn đơn vị và Nghị quyết Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV đã đề ra.
  
Tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn Viện đã biểu dương, khen thưởng 05 tập thể công đoàn xuất sắc tiêu biểu, tặng giấy khen cho 10 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020.
 

 

 

 
Tin bài: Lê Anh Đức, Công đoàn Viện KHGDVN