Trao đổi, thảo luận về định hướng phát triển Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục

22/01/2021 14:48 GMT+7
Chiều ngày 21/01/2021, tại Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với nhà trường để trao đổi, thảo luận về định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc, về phía Viện KHGDVN có Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Ban nghiên cứu Đánh giá Giáo dục, Trung tâm phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. Về phía nhà trường, có Phó Hiệu trưởng phụ trách Lê Thị Mai Hương, các Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể giáo viên của Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục.
 
Toàn cảnh hội trường
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh ghi nhận những thành tích và thương hiệu của nhà trường đã đạt được trong hơn 40 năm qua. Ông cũng cho rằng đây là thời điểm thích hợp đánh giá các hoạt động nhà trường những năm gần đây, từ đó xác định rõ hơn vị trí, vai trò, sứ mệnh và phương hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới.
 
Phó Hiệu trưởng phụ trách Lê Thị Mai Hương trình bày báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường
  
Tiếp theo, đại diện nhà trường, bà Lê Thị Mai Hương báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường sau khi thành lập trường liên cấp. Thế mạnh của nhà trường những năm qua tập trung ở các hoạt động trải nghiệm môn học, hoạt động giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh phat huy được khả năng của mình trong các lĩnh vực khác nhau; các hoạt động khoa học kỹ thuật, STEM và các cuộc thi khoa học trong và ngoài nước; các hoạt động giao lưu kết nối; việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong các hoạt động giáo dục. Theo bà, để nhà trường phát triển, Viện cần xác định vai trò của nhà trường, định hướng sự phát triển của nhà trường và có kế hoạch hỗ trợ theo đúng chức năng, nhiệm vụ. 
   
Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao thành tích nhà trường đạt được trong 40 năm qua, đồng thời cũng cho thấy sự cần thiết của định hướng phát triển nhà trường trong bối cảnh hiện nay. Các nội dung chính thảo luận bao gồm vấn đề tự chủ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình nhà trường, công tác tuyển sinh đầu vào, phát huy bản sắc và thế mạnh nhà trường, chất lượng đội ngũ giáo viên, công tác tham vấn học đường, sự hỗ trợ của các đơn vị nghiên cứu thuộc Viện, và trên hết là cần có sự định hướng và kế hoạch tổng thể của Viện đối với sự phát triển nhà trường.
   
Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận, Phó Viện trưởng Phụ trách Lê Anh Vinh đề nghị nhà trường phối hợp cùng các đơn vị thuộc Viện tập trung triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm, bao gồm:
   
- Thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn 2021 – 2030;
- Hoàn thiện chương trình giáo dục nhà trường, đặc biệt là xây dựng chương trình môn học, trên cơ sở đáp ứng chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh của nhà trường;
- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đồng thời có phương án thu hút và tuyển dụng giáo viên;
- Nhà trường xây dựng đề án tuyển sinh các lớp đầu cấp, trong đó ưu tiên đổi mới phương thức tuyển sinh;
- Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ quá trình dạy học của nhà trường;
- Tăng cường kết nối, hợp tác giữa nhà trường với các đơn vị nghiên cứu thuộc Viện, và với Trường Quốc tế Hà Nội (Hanoi International School).
  
Buổi trao đổi, thảo luận giữa nhà trường và đoàn công tác về định hướng phát triển Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục kết thúc lúc 17h30 cùng ngày.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị
 

Đại biểu thảo luận tại hội trường
  

 

 
   
Tin bài và ảnh: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Thông tin và Dự báo